Bevakning, Ansöka, Villkor, Rangordning, Företräde