2022-10-05 / Vår webbplats boplats.se var stängd på grund av systemunderhåll kl. 7 - 9 onsdagen den 5 oktober. 


Efter att vi har gjort ett systemunderhåll på boplats.se kan ibland informationen "Tillfälligt Driftstopp" ligga kvar. Du behöver då rensa cache-minnet på din dator eller mobil för att komma in på siten. 


Här är instruktioner för olika webbläsare:
Chrome  / Safari  / Internet explorer  / Firefox