För närvarande har vi driftstörningar på flera av våra webbplatser. Vi hänvisar till kansli@skk.se eller sök din fråga i frågeforumet. Vi lägger löpande ut information som kan vara till nytta under Aktuellt just nu!