På grund av rådande omständigheter med ökad smittorisk av Covid-19 kommer receptionen på Svenska Kennelklubbens kansli att hållas stängd från och med 1 juni.  Kansliets arbete fortgår som vanligt, men var gärna förberedd på något längre handläggningstider.