Med anledning av Corona, covid-19; Svenska Kennelklubbens kansli stänger sin reception till och med den 31 maj. Kansliets arbete fortgår som vanligt, men var gärna förberedd på något längre handläggningstider.