Ekonomi för uppfödare

När man börjar sin uppfödning så dyker många frågor upp kring ekonomi.

En vanlig fråga är om du måste betala moms

Hunduppfödare kan i vissa fall vara tvungna att ta ut moms från sina hundköpare, såväl de som driver sin kennel som ett företag, som de som har uppfödningen som en rolig hobby.


Det som avgör skattskyldigheten är om avsikten med verksamheten är att fortlöpande tillhandahålla varor eller tjänster mot ersättning”. Begreppet fortlöpande är det centrala, och det ska tolkas som att försäljningen sker kontinuerligt och med viss frekvens. Gör den det handlar det om en ekonomiskt verksamhet som är momspliktig.
Om verksamheten är momspliktig betyder detta konkret att uppfödaren måste ta ut 25 % moms av sina valpköpare – pengar som bakas in i valppriset.

Exempel: Säljer man sina valpar för 20.000 kr, utgör momsen
4.000 kr som ska redovisas till Skatteverket.

Hur hög omsättningen är har också betydelse för momspliktigheten.

Kontakta Skatteverket för mer information om beloppsgränser samt övriga faktorer som har betydelse vid bedömningen av när en verksamhet ligger på gränsen mellan hobby och ekonomisk.

Andra frågor som kan dyka upp:
Vilka kostnader kan man dra av för?
Ska jag deklarera min hunduppfödning?
Vad är hobbyverksamhet?

Svar på dessa frågor hittar du i detta avsnitt av SKK play.


Anna Medlemsservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.