Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Beslut på årsmöte ej i enlighet med stadgarna

Hej!
Jag är medlem i en verksamhetsklubb som genom ett särskilt tecknat avtal är ansluten till SKK. Inför kommande årsmöte har jag läst de av klubben antagna stadgarna samt gamla årsmötesprotokoll.
Enligt gällande stadgar ska styrelsen bestå av ordförande, högst fyra eller lägst två ordinarie ledamöter samt högst fyra eller lägst två suppleanter.
Vid de tre senaste årsmötena har mötet beslutat att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen ska vara sex och att antalet suppleanter ska vara fyra. Val har förrättats i enlighet med beslutet.
Detta är väl formellt fel?
Rättas till vid kommande årsmöte genom att fastställa antalet ordinarie ledamöter till (max) fyra och förrätta val i enlighet med det?
Förslag till ändring av stadgarna - för att öka antalet ordinarie ledamöter till sex - ska vara ingivet till styrelsen senast den 1 januari så den tiden är försutten.
Hur ska jag agera i denna fråga om jag går på årsmötet och förslag kommer om sex ledamöter?

Hälsningar
Kristina Westerlind


Kristina Westerlind Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,

  Jag vet inte vilken av våra avtalsanslutna verksamhetsklubbar frågan gäller, men ett tips är att kolla med styrelsen om det finns någon dispens från SKK/FK avseende stadgarnas bestämmelse om antalet ledamöter.

  Saknas dispens enligt ovan kan endast det antal ledamöter som framgår av stadgarna väljas, finns en dispens bör stadgarna ändå justeras vid nästkommande årsmöte så att de överensstämmer med den faktiska situationen i klubben.

  Vänliga Hälsningar
  Fredrik Juridiska
 • Kallelse till årsmöte
  En rasklubb som inte angivit tid för årsmöte i kallelse ,enligt stadgarna skall kallelse utgå  senast 21 dagar innan årsmötet. Klubben har alltså meddelat datum plats men inte tid.
  Vad gäller? Är mötet stadgeenligt utlyst eller kan man hävda att medlemmar inte beretts möjlighet att delta och därigenom kräva att ny kallelse skall utgå som är stadgeenlig?
  Svenne Svensson
 • Hej Svenne

  Ser att din fråga har legat obesvarad en längre tid, ber om ursäkt för det!

  Om det finns ett datum och en plats och tiden inte på något sätt är konstig, säg klockan sju på morgonen eller tio på kvällen, anser jag att mötet är stadgeenligt utlyst. Medlemmarna vet ju vart de ska åka, bara inte exakt tid, men de kan ändå förbereda sig för att närvara på årsmötet den här dagen och på den här platsen.
  Agneta Juridiska

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.