1/7 slutar P2 Klassiskt, P2 Världen och P3 Star att sända. Mer information