Under OS blockeras P4-kanalerna för lyssnare utanför Sverige

Även du som är i Sverige kan påverkas, till exempel om du:

  • arbetar på ett utländskt företag och vill lyssna via företagets nätverk
  • har en webbradio som hämtar kanaler genom en utländsk webbtjänst

Testa gärna alternativa sätt att lyssna. FM-radion påverkas inte alls av denna geografiska blockering.

Vi beklagar de problem som detta medför.

Mer information