Du som är medlem, mejla specifika frågor om ditt medlemskap till medlem@slf.se samt fackliga och juridiska frågor till medlemsradgivningen@slf.se