Kan jag tillgodoräkna mig tjänstgöringstid innan ST?

Det finns möjlighet att tillgodoräkna sig tidigare tjänstgöringar inom ramen för din ST. Det är i första hand din verksamhetschef och handledare som i samråd med studierektor avgör vad du kan räkna in i din ST (och i slutskedet Socialstyrelsen när du ansöker om bevis om specialistkompetens).
Grundkraven är att arbetet skedde efter att du fick din legitimation som läkare, att du fick handledning kontinuerligt av en specialistutbildad handledare och att arbetet svarade mot din specialitets målbeskrivning.


Medlemsrådgivningen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.