Är kompenserande vila och jourkompledighet samma sak?

Nej, det är olika saker. Kompenserande vila ska man som arbetstagare få när man till följd av ett planerat undantag eller en oförutsedd händelse har fått sin dygnsvila reducerad. Jourkompledighet å andra sidan kom till för att balansera arbetstiden och för att inte komma upp i övertidstak i verksamheter där det finns behov av jour och beredskap utöver ordinarie arbetstid. När jourkompledighet används reduceras den ordinarie arbetstiden, eftersom man är jourkompledig från ordinarie arbetstid i schemat. Läkarförbundet anser att kompenserande vila och jourkompledighet är två separata rättigheter i och med de ändrade och tydligare reglerna kring dygnsvila.

Läs mer om dygnsvila här
Sveriges läkarförbund
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.