Policy för personuppgifter

För att skriva inlägg eller kommentera i detta forum så behöver du ange ditt namn och din e-postadress. Din e-postadress visas aldrig för andra besökare i forumet.

Sveriges läkarförbund lagrar följande uppgifter om dig:

 • Ditt namn
 • Din e-postadress
 • Din IP-adress
 • Eventuella övriga personuppgifter som du anger i ditt inlägg eller kommentar

Genom att publicera ditt inlägg eller kommentar i forumet godkänner du att vi lagrar ovanstående uppgifter om dig så länge de behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig, och det som följer av lagstiftning.

Genom att posta ditt inlägg i forumet lämnar du även ditt medgivande till att:

 • Det namn du anger publiceras publikt tillsammans med ditt inlägg.
 • Du lämnar ut din e-postadress till Sveriges läkarförbund att lagras och användas i enlighet med Dataskyddsförordningen.
 • Sveriges läkarförbund har rätt att kontakta dig via denna e-postadress för att besvara din fråga och behandla ditt ärende.
 • Sveriges läkarförbund har rätt att använda dina personuppgifter för att kontrollera om du är medlem genom sökning i eget kundvårdssystem.
 • Sveriges läkarförbund förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt lämna ut personuppgift om dig till tredje part, eller flytta dina personuppgifter utanför EU:s jurisdiktion. Sveriges läkarförbund lämnar dock ut uppgift på begäran av svensk myndighet med lagstöd.

Om du vill ta bort dina uppgifter från detta forum så anmäler du ditt inlägg genom att trycka på varningstriangeln och skriva en förklaring till vad du vill göra, då kommer en redaktör snart att ta bort uppgifterna.

Policy för innehåll

Som användare av detta forum accepterar du att det du skriver publiceras och därmed kan läsas av andra användare. Vi rekommenderar att du inte använder personuppgifter när du skriver ett inlägg i forumet.

För innehåll som publiceras i detta forum gäller följande riktlinjer:

 • Individer som önskar ta bort eller påtala olämpligt innehåll gör detta via anmälningsfunktionen i anslutning till inlägg och kommentar.
 • Vi tar alltid bort olämpligt innehåll. Sådant innehåll omfattar bland annat rasistiska inlägg, hets mot etniska grupper, pornografi, hot eller kränkande/nedsättande kommentarer om människor, intrång i människors personliga integritet, uppmaning till våld, kriminellt beteende, reklam som uttryckligen gynnar produkter och företag samt inlägg som uppenbart gör intrång i upphovsrätt. Vi ber även våra användare att undvika ett onödigt aggressivt språk i form av svordomar då det ofta upplevs som kränkande.
 • Vi raderar i vissa fall även inlägg i de fall de är uppenbart irrelevanta för webbplatsen eller sammanhanget som de postas i.
 • Detta forum lyder under lagen om elektroniska anslagstavlor (1998:112) och tar därför omedelbart bort innehåll som strider mot denna lag.