Vad innebär de nya reglerna i korthet?

Huvudregeln är att din dygnsvila ska vara minst elva timmar per 24-timmarsperiod och att arbete och vila ska alternera. Det innebär att den totala arbetstiden per dygn får vara maximalt 13 timmar som huvudregel. Vissa undantag från huvudregeln är möjliga att göra men dessa ska användas restriktivt.
Om undantag från huvudregeln görs ska arbetstagaren erhålla kompenserande vila för detta i efterhand. Med kompenserande vila menas att den anställde ska ges så mycket extra vila som hen har jobbat för mycket.

Läs mer om dygnsvila här
Sveriges läkarförbund
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.