Vad innebär dygnsvilan?

Dygnsvila regleras från och med den 1 februari 2024 med nya regler i läkarnas kollektivavtal. Huvudregeln är att dygnsvilan ska vara minst elva timmar per 24-timmarsperiod och att arbete och vila ska alternera. Det innebär att den totala arbetstiden per dygn får vara maximalt 13 timmar.

Läs mer om dygnsvilan

Sveriges läkarförbund
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.