Vad innebär en individuell överenskommelse om att jourkompledighet kan utgöra planerad vila?

En del arbetsgivare presenterar individuella överenskommelser där arbetstagare ombes samtycka till att arbetsgivaren lägger ut jourkompledighet på ett sådant vis att det kan utgöra planerad vila, dvs. dygns- och veckovila samt kompenserande vila vid planerade undantag (ej oförutsedda händelser). Historiskt sett har hanteringen av jourkompledighet inte fungerat helt korrekt då den på somliga håll i landet har lagts ut ensidigt av arbetsgivaren i syfte att uppnå dygns- eller veckovila. Arbetsgivaren kan inte ensidigt tvinga ur jourkompledighet – det kräver en överenskommelse mellan medarbetare och chef.

Det är upp till varje individ hur man vill göra i det fall arbetsgivaren presenterar en sådan överenskommelse. Arbetsgivaren behöver också redogöra för konsekvenserna i schemaläggningen om man inte samtycker till att jourkompledighet läggs ut i syfte att utgöra planerad vila. Överenskommelsen bör endast gälla en schemaperiod i taget och inte tills vidare. Överenskommelserna kan fungera som en temporär lösning till dess att centrala parter har diskuterat fram en lösning i frågan.

Läs mer om dygnsvila här
Sveriges läkarförbund
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.