Hur lång ska veckovilan vara?

Veckovilan ska enligt svensk lag vara 36 timmar under varje period om sju dagar. EU-domstolen har i en dom slagit fast att dygns- och veckovila är två separata rättigheter och att dessa inte kan överlappa varandra. Eftersom EU-rätt ska appliceras på svensk rätt innebär EU-domen enligt Läkarförbundets tolkning att den sammanhängande vilan ska uppgå till 47 timmar (36 veckovila + 11 dygnsvila) i Sverige. Läkarförbundet och SKR har i nuläget olika tolkningar men frågan är aktuell för diskussion i pågående avtalsrörelse.

Läs mer om dygnsvila här
Sveriges läkarförbund
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.