Påverkas min löneutveckling av att jag är föräldraledig?

Huvudregeln är att föräldralediga ska lönesättas som om de vore i tjänst. I föräldraledighetslagen finns ett förbud mot missgynnande. Det gäller även andra anställningsvillkor än lön.

Om du upplever att du inte lönesätts som du ska eller om du önskar ytterligare råd och stöd i denna fråga, kontakta Medlemsrådgivningen.
Medlemsrådgivningen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.