Med anledning av rådande smittorisk utför vi nu endast akuta fel. Exempelvis vattenskador, elfel eller liknande. Övriga felanmälningar ber vi dig att återkomma med vid ett senare tillfälle.

Mer information