Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur fungerar den nya sopsugen på Granängsringen?

Vad är det som gäller och hur fungerar den nya sopsugen?

Kommentarer

 • Frågor och svar gällande sopsugen i Granängsringen

  Vi är medvetna om att det just nu, till och från, blir stopp i den nya sopsugsanläggningen. Vi arbetar tillsammans med Envac för att lösa det problemet. Vi beklagar detta och hoppas att det snart ska vara löst.


  Konsten att sortera sopor lätt och rätt
  Arbetet med det nya sophanteringssystemet har skett i olika etapper och blev klart sommaren 2020. När den nya sopsugen öppnades fick du som hyresgäst möjlighet att hämta ett start-kit med påsar, påshållare och en informationsbroschyr som visar hur du enkelt sorterar ditt matavfall. För att den nya sopsugen ska fungera krävs det att rätt sopor hamnar i rätt sopinkast. Matavfall såsom frukt, grönsaker, kakor, ägg och kaffesump ska läggas i en brun påse och kastas i det gröna inkastet för matavfall. Om fel sopor hamnar i det gröna inkastet resulterar det i att hela containern går till förbränning och kostnaden för sophanteringen blir högre.

  Hushållssopor är det avfall som blir kvar när du har sorterat ut matrester. Dessa sopor lägger du i en vanlig plastpåse och slänger i det grå sopinkastet. Kartonger, metall, glas och plast kan återvinnas och bör lämnas till närmsta återvinningsstation. Kartonger, glas och annat skrymmande kan dessutom fastna och ställa till stora problem med sopsugsanläggningen.

  Tänk på att öppningen i de nya nedkasten är mindre än de gamla och det innebär att man inte kan fylla sina soppåsar med lika mycket.  För mer information om projektet såsom skiss på vart sopinkast för hushållssopor och matavfall placerats se vår hemsida. Information om vart närmsta återvinningsstation finns hittar du på ftiab.se.

  Tack för att du sorterar och är med och bidrar till en bättre miljö!


  Varför behövs en ny sopsug?
  Det är inte sopsugen i sig som blir ny utan det är rörsystemet kring Granängsringen. Rören i marken är från 1960-talet och är i stort behov av renovering.

  Varför tar ni bort nedkasten i trapphusen?
  Vi arbetar för att utveckla miljöer och skapa platser där människor vill leva och bo. Ett nytt system för mat- och hushållsavfall ger inte bara en bättre fastighet att bo i utan också flera miljö- och hälsomässiga fördelar, exempelvis bättre miljö och inomhusluft och att lukt och ljud från sopnedkast och sopsug försvinner.

  Har Tybo fler bostadsområden som är anslutna till matafallsinsamlingen?
  Tyresö Bostäder har idag flera områden som är anslutna till matavfallsinsamlingen och näst på tur att få ett modernt och miljövänligt sophanteringssystem är våra fastigheter runtom Granängsringen. Vårt mål är att våra samtliga bostadsområden ska vara anslutna 2020.

  Hur ser tidsplanen ut för det nya sophanteringssystemet ut?
  Arbetet med det nya sophanteringssystemet i området kommer ske i olika etapper och den 19 augusti 2019 påbörjades markarbetet för etapp 1 och Hus A. Arbetet har sedan succesivt förflyttats framåt i området.Till sommaren 2020 räknar vi med att det nya systemet ska vara klart.

  Varför är det så viktigt att sortera sina sopor?
  Tyresö Bostäder arbetar aktivt för hållbarhet och matfallsinsamling. Att sortera sina matrester och hushållsavfall innebär att vi alla kan vara med och göra skillnad för miljön.


  Ann-sofie Kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.