Vid reklamation är det viktigt att du sparar produkten, eventuellt vill vår kvalitetsavdelning ha den inskickad.