Till senaste kommentaren

Varför ska man inte äta för mycket av Chiafrön?

Jag undrar varför man inte ska äta för mycket, utan bara en viss mängd Chiafrön/per dag? Är det farligt att äta för mycket Chiafrön, och vad händer då?
Pia Konsumentkontakt

Kommentarer

  • Bra fråga du kommer med där, mycket riktigt finns det rekommendationer gällande Chiafrön, därför anger vi på förpackningen max 15g (motsvarar 1 msk) per dag.

    Det är inte helt solklart, men så här ligger det till. Rekommendationen kommer från EUs livsmedelsmyndighet EFSA. Detta grundar sig på att eftersom detta frö räknas som ett nytt livsmedel inom EU ska det bedömas och godkännas innan man får använda det. Då har ett företag lämnat in en ansökan för granskning om godkännande på just 15g intag på dag och det har bedömts som ofarligt. Därav måste vi skriva ut denna rekommendation på våra förpackningar, trots att ingen bedömning finns att det skulle vara hälsofarligt att använda mer och att vi vet att det i Sydamerika använts länge och i högre halter utan några hälsoproblem som följd.

    Vänligen,
    Pia Konsumentkontakt
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.