Vad gäller olika sociala medier?

Hej!

I er informationsfolder skriver ni att "Facebookuppdateringar och Twitter-inlägg uppfyller inte kraven på leveransplikt." Men när jag söker bland frågor och svar skriver ni att Facebook-inlägg kan vara leveranspliktiga; vad gäller egentligen för de olika kanalerna Facebook, YouTube, Instagram och Flickr?

Kommentarer

 • Hej,

  det kan hjälpa att tänka så här: kommunikation via sociala medier är i sig inte leveranspliktig, däremot om något som uppfyller kriterierna för leveransplikt publiceras på exempelvis Facebook eller Youtube ska det levereras på samma sätt som om det vore publicerat på en hemsida. Det vill säga, publikationsplattformen är inte det avgörande, utan publikationens form och i viss mån innehåll.

  Se även detta svar:

  https://kundo.se/org/kb-eplikt/d/samlar-kb-in-sociala-medier/

  Hoppas det blev lite tydligare.

  Kungliga biblioteket
 • För att förtydliga ytterligare: om ni publicerar exempelvis en film på nätet så är den leveranspliktig till oss oavsett om den publiceras på er hemsida eller enbart på sociala medier. Däremot är textuppdateringar, kommentarsfält, bilder på instagram osv – den typen av publicering som oftast förknippas med sociala medier – inte leveranspliktigt, bland annat för att publikationen inte kan anses som avslutad vilket lagen kräver.

  Alltså: film, ljud och textdokument som publiceras exklusivt på sociala medier och uppfyller lagkraven ska levereras. Ett undantag är sådant som är ett utsnitt ur en publikation som levererats i sin helhet, till exempel ett kort klipp från en längre film och dylikt. Den som är osäker kan alltid skicka ett exempel till e-plikt@kb.se så kan vi göra en bedömning utifrån det.
  Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.