Samlar KB in sociala medier?

Ska det som publiceras i sociala medier levereras som e-plikt?

Kungliga biblioteket

Kommentarer

  • Om en pliktleverantör publicerar webbunikt innehåll i sociala medier som uppfyller förutsättningarna för leveransplikt så är det leveranspliktigt. Unikt elektroniskt material som tillgängliggörs på Facebook eller Youtube ska i så fall levereras av framställaren.

    Twitterinlägg däremot betraktas inte som leveranspliktiga. De uppfyller inte kraven på leveransplikt eftersom de publiceras fortlöpande och inte är av avslutad och permanent karaktär. Innehållet blir också av obetydlig karaktär då det lyfts ur sitt sammanhang.

    Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.