Policy för personuppgifter

För att skriva inlägg och kommentera i detta forum så behöver du ange ditt namn och din e-postadress. Din e-postadress visas aldrig för andra besökare i forumet.


    Genom att posta ditt inlägg i forumet lämnar du ditt medgivande till att:
  • Det namn du anger publiceras publikt tillsammans med ditt inlägg.
  • Du lämnar ut din e-postadress till Kungl. biblioteket att lagras och användas i enlighet med svensk lag.
  • Kungl. biblioteket har rätt att kontakta dig via denna e-postadress.
  • Kungl. biblioteket har rätt att, men enbart för internt bruk, använda ditt namn och din e-post för att göra sökningar i Kungl. bibliotekets databaser.