Till senaste kommentaren

Hur använder jag webbuppladdningen?

Hur gör jag för att ladda upp e-plikt i formuläret för uppladdning?

Kommentarer

 • Först går du till sidan e-plikt.kb.se och registrera dig som leverantör om du inte redan är registrerad.

  Därefter loggar du in med de inloggningsuppgifter som skickats till den e-postadress som du angav vid registreringen.


  Kungliga biblioteket
 • När du är inloggad väljer du formulär utifrån den typ av material du ska leverera, film, musik eller övrigt material. Notera att "Film" framförallt ska användas av filmbolag och liknande, inte exempelvis myndigheter som levererar informationsfilm. "Musik" används av musikbolag och "Övrigt material" används för alla övriga publikationer. Om du är osäker vilket formulär du bör använda, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.


  När du är inne i formuläret trycker du på "Välj filer att ladda upp..." och letar upp rätt fil på din dator. Om det finns bilagor till huvudpublikationen ska de också laddas upp genom att samma steg upprepas en gång till eller genom att markera fler filer på en gång i filväljaren på din dator. Observera dock att flera fristående publikationer av samma typ bör laddas upp var för sig, exempelvis årsredovisningar eller flera böcker i en bokserie. Så här ser det ut när en fil har laddats upp.

  Kungliga biblioteket
 • Skriv in publikationens titel, inte namnet på filen. Publiceringsdatum är det datum som publikationen lagts ut på webben. I medietyp anges vilken slags publikation det är fråga om, "monografi" betyder en fristående publikation, till skillnad från något seriellt som exempelvis en tidningsartikel. I "Tillgänglighet vid publicering" anges huruvida publikationen varit fritt tillgänglig för vem som helst att ta del av eller legat bakom betalvägg eller inloggning. I det här fallet är publikationen fritt tillgänglig så vi kryssar i den rutan.

  Kungliga biblioteket
 • Kopiera in den unika länk (URL) som leder till publikationen på webben, det vill säga inte den adress som går till webbplatsen (i det här fallet www.kb.se) utan länken till själva sidan som materialet publicerats på (.../samverkan-och-utveckling/kbs-uppdrag/arsredovisningar.html)


  Observera att unik länk och identifikator inte går att ändra när materialet väl är uppladdat, så dubbelkolla att du skrivit rätt identifikator innan du skickar in leveransen. Om du ändå skrivit fel i det här fältet, kontakta oss på e-plikt@kb.se.

  Klicka på rutan för den unika identifikator du eventuellt vill lägga till för publikationen. I det här fallet har "Lokalt id" valts och det går då att skriva in identifikatorn i rutan som visas. Du kan lägga till fler identifikatorer om sådana finns.

  Observera att ISBN endast ska anges om ett sådant finns för den elektroniska publikationen (e-ISBN), inte för den tryckta. Du hittar hjälptexter som beskriver de olika identifikatorerna genom att klicka på frågetecknen.


  Kungliga biblioteket
 • Hör materialet som du ska leverera till en annan publikation som inte levereras som e-plikt ska den publikationen anges som värdpublikation. Ett exempel kan vara då man levererar elektroniska övningsuppgifter, publicerade på en webbplats, som hör samman med en tryckt bok. Då ska den tryckta boken anges som värdpublikation. Fältet är inte obligatoriskt och används sällan. Om du är osäker på om du bör använda fältet, maila oss på e-plikt@kb.se.


  Det är alltså inte den tryckta utgåvan av samma publikation som du håller på att ladda upp som avses här. Om du ska ladda upp en bilaga till en elektronisk värdpublikation ska du inte heller ange information här. För instruktioner hur du laddar upp bilagor se istället https://kundo.se/org/kb-eplikt/d/hur-laddar-jag-upp-bilagor/

  För att lägga till information om värdpublikation klickar du på den typ av identifikator som ska läggas till. Då skapas ett fält där du kan skriva in värdpublikationens identifikator.

  Eftersom det inte finns någon relaterad publikation till KB:s årsredovisning så hoppar vi över det här steget.

  Kungliga biblioteket
 • Under ”Mer information” kan du lägga till ytterligare information om publikationen. Expandera rubrikerna för att öppna de fält som ligger under.   I fältet "Språk" kan du lägga till ett eller flera språk som förekommer i publikationen. Klicka ”Lägg till språk” för att få upp en till ruta. I exemplet nedan har vi lagt till svenska som språk.


  Därefter kan du välja att lägga till en eller flera upphovspersoner och ange vilken funktion de har genom att klicka på fliken ”Personer”. Eftersom det inte finns någon namngiven person i det här fallet så fyller vi inte i någonting här.
  Kungliga biblioteket
 • Även under fliken ”Grupper och institutioner” kan uppgifter om upphov anges. Här har vi skrivit in Kungliga biblioteket och valt rollen ”Utgivare” i menyn. Hade denna skrift varit ett samarbete mellan KB och en annan myndighet hade vi även lagt till den senare som utgivare. Klicka i så fall på ”Lägg till grupp/institution” för att få fram ett till fält.

  Om det finns en text som beskriver publikationen kan den klistras in under ”Sammanfattning”. Det går också bra att skriva in en text som sammanfattar publikationens innehåll.

  Produktionsår är det årtal som publikationen färdigställdes. För den här publikationen var det 2017.

  Under fliken ”Alternativa titlar” anges om det finns en eller flera ytterligare titlar som publikationen är känd under. I det här fallet lämnar vi det tomt.


  Kungliga biblioteket
 • När formuläret är ifyllt klickar du ”Fortsätt”.  På nästa sida har du möjlighet att kontrollera att all information om leveransen är korrekt innan du klickar ”Bekräfta leverans”. Kontrollera särskilt att identifikatorerna under rubriken "Identifiering av publikationen" stämmer.
  Klicka på "Bekräfta leverans" för att skicka in materialet. Klart!

  Kungliga biblioteket
 • När du är klar med leveransen kanske du vill kolla vad du har levererat i leveranshistoriken. Här hittar du instruktioner för det https://kundo.se/org/kb-eplikt/d/lista-med-tidigare-leveranser/

  Utifrån den information du skrev in i formuläret har det skapats en katalogpost i Libris. Här kan du se exempel på en sådan post https://kundo.se/org/kb-eplikt/d/katalogpost-i-libris-for-uppladdat-material/
  Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.