Till senaste kommentaren

Nyhetstexter i punktform på hemsidan sr.se

Hej, jag saknar era mer utförliga texter på sr.se. Numera är det bara korta 2-3 punkter. För mig går ni åt fel håll, kom tillbaka till mer information, jag orkar läsa, jag lovar!

Saknar kontaktinfo för att lämna just sådana önskemål.

Kommentarer

 • Hej
  Du har hamnat rätt eftersom det berör sajten, även om det också är ett publicistiskt beslut.
  Det finns en artikel som förklarar beslutet här:
  https://sverigesradio.se/artikel/7409666
  men jag ska också ta med din synpunkt till vår UX-designer så att de vår höra vad publiken tycker.

  mvh
 • Jag misstänker att det är näringslivet som trycker på för att public service inte ska konkurrera med tryckta medier.

  I annat fall tycker jag det är en underlig strategi. Varför ska inte public service ägna sig åt att förmedla nyheter och information i text? Vem ska annars göra det om inte Sveriges Radio?
 • Om det åtminstone vore så att man kunde indexera ljudklippen och skapa innehållsförteckningar med klickbara hållpunkter, så att man lättare kunde hitta och bläddra l ljudmaterialet, men det verkar man inte ha en tanke på eller intresse av heller. Jag håller med föregående postare om att det går åt fel håll i dessa avseenden.
 • Hej!

  Att texterna är i punktform och kortare, är en del av ett arbete som vi kallar "ett nytt digitalt nyhetsuttryck". Det är dock inte den viktigaste förändringen. Det stora jobbet handlar om du ska förstå själva nyheten även om du inte kan lyssna. Och, förstås, att ljudet måste vara självständigt, så att klippet i sig är begripligt för den som inte kan läsa texten.

  Här är ett exempel från P4 Dalarna, innan de skrev enligt denna metod:
  Ingen använder stora hoppbacken – hör varför

  Även detta är en kort text, men för att förstå nyheten krävs att du lyssnar.

  Jag misstänker att det är näringslivet som trycker på för att public service inte ska konkurrera med tryckta medier.
  Vi behöver fokusera på vårt uppdrag, som är "att bedriva ljudradioverksamhet i allmänhetens tjänst". I vilken mån privata intressen bidrar till att utmejsla detta uppdrag, är en fråga som förvisso är intressant, men inte hör hemma i detta forum.
  Om det åtminstone vore så att man kunde indexera ljudklippen och skapa innehållsförteckningar med klickbara hållpunkter, så att man lättare kunde hitta och bläddra l ljudmaterialet, men det verkar man inte ha en tanke på eller intresse av heller. 
  Den frågan hör däremot hemma i forumet, men kanske inte i denna tråd?

  Jag utgår från att du inte menar innehållsförteckningar och hållpunkter i nyhetsklippen, utan i avsnitten av de program där inslagen sändes, exempelvis P1-morgon eller Eftermiddag i P4 Örebro:
  Kapitel i längre poddar

  Kan du ge ett exempel på hur det nya sättet att sammanfatta nyheterna som tre punkter gör att behovet av indexering i programmen större? (Jag ser nämligen ingen direkt koppling, och om den finns vill jag ta upp även den aspekten internt.)

  NRK har markeringar i efterhandslyssningen av den här typen av program. Jag ser när nya ämnen startar kan klicka på det segmentet för att höra just det jag är intresserad av utan att behöva scrolla och leta i filen. Hos oss sker det en del utveckling (som bättre indexering av innehåll) som i förlängningen bör leda till att vi tar fram något liknande.

  Jag tror alltså att det går åt rätt håll i dessa avseenden! Långsamt, men i rätt riktning.
  Annika Webbmaster
 • > Kan du ge ett exempel på hur det nya sättet att sammanfatta nyheterna som tre punkter gör att behovet av indexering i programmen större?

  Ja, det mest uppenbara exemplet för min del är programmet Godmorgon Världen som tidigare hade en utförlig innehållsförteckning i punktform som beskrivning på avsnittssidan. Efter er reform står det bara en-två rader text och några namn på musiken som spelats i avsnittet.

  Nu finns det saker som blivit bättre också, och det är att merparten av av inslagen i avsnitten finns utlagda som enskilda klipp, och det gör att det går att få en överblick och spela det man önskar lyssna på i valfri ordning med hjälp av Min lista. Så vad det beträffar avseende åtkomlighet för innehållet är jag ganska nöjd.

  Jag saknar dock fortfarande en garanti eller policy för kunna få en heltäckande bild av innehållet i ett avsnitt utan att lyssna igenom hela avsnitten. Vad är det som säger att de publicerade klippen inte bara är utvalda av någon redaktör som lämnat övriga inslag därhän någonstans i det fullständiga avsnittet?

  Sedan förstår jag inte heller hur ni arbetar med att planera avsnitten, jag föreställer mig att inslagen måste finnas nedtecknade och ordnade inför klippning och publicering, och att detta manuskript kunde utgöra underlaget för en innehållsförteckning för lyssnarna. Likaledes vad gäller avsnitt som spelas in under direktsändning och sedan klipps upp i enskilda delar för publicering så skapas en lista över tidpunkter och inslag under redigeringsarbetet.

  Jag förstår inte riktigt detta som jag upplever som ett ointresse för metadata och att underlätta för lyssnarna i att ge en överblick i programinnehållet, från ett stort public service mediabolag.

  > Hos oss sker det en del utveckling (som bättre indexering av innehåll) som i förlängningen bör leda till att vi tar fram något liknande.

  Ja det är precis det jag menar. NRK, Youtube och SVT har redan använt sig av navigerbara innehållsförteckningar i mediaklipp, det är ett mönster som beskrivits sedan multimediateknikens barndom, och eftersom som jag föreslagit en sådan funktion under flera års tid undrar jag varför Sveriges Radio inte skänker det någon uppmärksamhet. Det måste ju bero på att ni antingen inte inser någon nytta med det eller möjligen att ni inte vet hur ni ska implementera det.


 • Om sammanfattningarna på ett komplett vis kan återge det väsentliga innehållet i inslagen, och om det även finns en medveten strategi för hur innehållet ska göras sökbart, är det väl bra.

  Att public service inte ska åta sig att publicera utförligare innehåll i textform skulle jag säga är en politisk och marknadsekonomisk fråga. Att informationsinnehåll i form av text efterfrågas av en allmänhet står nog helt klart, och i ett helhetsperspektiv kan man fråga sig vad det finns för praktisk nytta med att specialisera och dela upp medieverksamheten efter mediaformat eller sinnesorgan.
 • Ja, det mest uppenbara exemplet för min del är programmet Godmorgon Världen som tidigare hade en utförlig innehållsförteckning i punktform som beskrivning på avsnittssidan. Efter er reform står det bara en-två rader text och några namn på musiken som spelats i avsnittet.
  Ok, det gäller texten vid avsnitt och är en annan, om än närliggande, fråga än det nya sättet att sammanfatta nyheterna som tre punkter.

  Och det är ett ämne du har tagit upp förr, men inte fått svar på, vilket jag ber om ursäkt för. Det finns en bra, och obesvarad, tråd om ämnet här:
  Innehållsöversikt för långa programavsnitt

  Vi flyttar till den andra tråden när det gäller avsnittens beskrivning eftersom Armins fråga handlar om våra texter i punktform. Jag ändrar därför ordet "texter" i rubriken på den här tråden till "nyhetstexter".

  Exempel på nyhet formulerad i tre punkter (här P4 Malmöhus):
  Blandade reaktioner hos vårdpersonalen kring krislägesavtalet
  • Krislägesavtalet har aktiverats i Skåne, och innebär att arbetstiden för personal inom intensivvården kan förlängas mot att de får mer betalt.
  • Det är ett besked som inte alla sjuksköterskor uppskattat, enligt Vårdförbundets Skåneordförande Malin Tillgren.
  • "Andra är faktiskt rent ut sagt rädda för att arbetsgivaren kommer missbruka det och lägga schema som man inte kommer hålla på" säger Malin Tillgren.
  Nyheten framgår även om vi inte lyssnar på den.

  Så är det inte med de korta texter som finns vid Godmorgon världens avsnitt. Ett exempel:
  Ansvarsutkrävande, Amazonas och julstjärnan
  I Godmorgon världen även krönika av Göran Rosenberg, kåseri av Helena von Zweigbergk, Panelen och satir med Utkantssverige
  Självfallet går det inte att återge innehållet i ett nästan två timmar långt veckomagasin i tre meningar.

  Det är inte heller syftet. Texten är i första hand till för att det ska bli enklare att skilja mellan avsnitten i olika sammanhang, både hos oss själva och andra. Det är framförallt rubriken som ger den hjälpen. (På mänga plattformar syns endast rubriken, som här, i Apples app Podcaster.)  Att public service inte ska åta sig att publicera utförligare innehåll i textform skulle jag säga är en politisk och marknadsekonomisk fråga ...
  Oavsett vilket, så är vårt uppdrag "att bedriva ljudradioverksamhet i allmänhetens tjänst". Frågor om varför uppdraget ser ut så, ligger bortanför detta forums syfte.

  Fortsättning om långa program med korta beskrivningar svarar jag vidare på här:
  Innehållsöversikt för långa programavsnitt

  God fortsättning både på helgerna, och på dialogen om text.
  Annika Webbmaster
 • I början av inlägget skrev ni att ni ville veta vad vi tycker. För min del vill jag också ha tillbaka de utförligare texterna. Jag kan tycka att det är en fråga om att nå ut. Vissa av oss tar till sig via ljud, andra via text.

  Förslag: Varför inte helt enkelt ha en möjlighet att öppna upp/expandera nyheten ett steg till för oss som vill ha det? Det enda jag begär är att kunna läsa samma text som ni läser upp i ekot. Den finns ju redan nedskriven, så det är ju inget större extrajobb.
 • Tack, jag skickar vidare din återkoppling till kolleger som arbetar med våra digitala nyheter.
  Vissa av oss tar till sig via ljud, andra via text.
  Absolut. Och det finns besökare som inte kan lyssna, antingen tillfälligt eller för att de till exempel är hörselskadade. Ett viktigt syfte med den förändring vi har gjort, är att det ska gå att förstå nyheten även om du inte vill eller kan lyssna på den, och det tycker jag att kollegerna som arbetar med nyheterna har lyckats med. 
  Den finns ju redan nedskriven, så det är ju inget större extrajobb.
  Det är nog väldigt olika i vilken mån det finns ett "nedskrivet nyhetsmanus" eller inte. Där ett sådant finns kan det dessutom mer vara i form av ett stolpmanus som verkligen inte lämpar sig för att läsas av andra. Att nå ut i text med precis samma innehåll som det som hörs i sändning skulle absolut medföra ett dagligt merarbete (förutom arbetet med att bygga om sajten så att det fungerar som du föreslår).

  Men detta merarbete kanske skulle vara värt det? Det är det inte min sak att bedöma, så jag skickar som sagt vidare din synpunkt till de kolleger som arbetar med våra nyheter på digitala plattformar.
  Annika Webbmaster
 • Tack för ett bra och proffsigt svar.

  Era exempel på tydlighet är bra, men tyvärr finns det snudd på dagligen exempel när rubriken säger en sak och att texten inte förklarar vidare. Här kommer ett rykande färskt exempel: https://sverigesradio.se/artikel/socialdemokraterna-haller-presstraff--2
  Rubriken pratar om hur Löfvén agerar om han inte får igenom en budget, men inte ett ord om detta i texten. Det blir mycket förvirrande.

  Snälla, verka för att få dem att tänka om kring de här kortfattade texterna.
  * Goda exempel till trots, de obegripliga texterna sett till rubrikerna överväger.
  * Och var ligger rimligheten att SR exkluderar alla som inte kan lyssna?
  * Sett till dagens utveckling där vi castar det vi se och lyssna på och där våra flöden bara visar det de tror vi vill se och att allt fler därmed inte ser oberoende nyheter, är det mycket sorgligt att även SR kastar in handduken avseende att leverera något slags djup i nyhetsrapporteringen.
 • Obegripliga nyheter betyder att något är fel
  Rubriken pratar om hur Löfvén agerar om han inte får igenom en budget, men inte ett ord om detta i texten. Det blir mycket förvirrande.
  Det låter verkligen inte bra, men när jag skulle undersöka detta, fanns just denna nyhet inte kvar. Den kanske publicerades av misstag och sedan drogs tillbaka?

  Jag hittar en annan nyhet som liknar det du beskrivit under denna länk, men där hänger rubrik och text ihop:  de obegripliga texterna sett till rubrikerna överväger
  Det låter mycket oroväckande och är något jag vill förstå så att kritiken kan landa hos rätt kolleger!

  Återkom gärna med fler exempel där det är otydligt eller obegripligt, för oavsett om det handlar om nyheter som inte borde ha lagts ut (som jag misstänker här) eller är ett fel av mer redaktionell natur, behöver vi förstå problemet och lösa det.

  Att fokusera på ljudet, men inkludera dem som inte kan lyssna
  Och var ligger rimligheten att SR exkluderar alla som inte kan lyssna?
  Vår avsikt är, som jag skrev, att det ska gå att följa med i nyhetsutbudet även utan att kunna lyssna. När det inte fungerar är något fel, men jag tror inte att det är "tydliga texter i punktform" som är problemet, utan att det är "otydliga texter i punktform" alternativt "fel text i punktform". Att fel uppstår är alltså inte nödvändigtvis ett resultat av att vi valt en dålig metod, och oavsett orsaken, så vill vi förstås rätta till felen!

  Sedan finns det en mycket större fråga om hur vi kan tillgängliggöra vårt innehåll. Elle-Kari Höjeberg, som är tillgänglighetsansvarig för vårt utbud, har skrivit om detta:Rent praktiskt har det lett till att vi transkriberar flera av årets sommarprat. Jag finner text-version för tre av de fyra sommarprat vi har sänt hittills, som dagens avsnitt, Michael Lindgrens sommarprat i text.

  Fördjupning vi är stolta över - men hur visar vi upp den?
  mycket sorgligt att även SR kastar in handduken avseende att leverera något slags djup i nyhetsrapporteringen
  Nu blir jag lite förvirrad. Vi har inte kastat in handduken, men vi bör bli bättre på att lyfta fram det fördjupande materialet, något lyssnaren Robert och jag hade en intressant dialog om här:
  "Ljudklippssamlingar" utan fördjupning

  Det finns ingen motsättning mellan att erbjuda fördjupande analyser och att ge lyssnare snabba och lättillgängliga nyhetsuppdateringar. Båda behövs.

  Var saknar du fördjupning? Vi arbetar med fördjupning och analys inom enormt många områden. Ekonomi-nyheter, vetenskap, utrikespolitik, kultur, sport, lokala nyheter och många andra områden. Att du inte finner denna på samma ställe som du finner de snabba uppdateringarna är inte så konstigt, men om du inte hittar fördjupningen alls, är det ett problem.

  Som sagt, återkom gärna med fler exempel på obegripliga nyheter, för vi vill begripa hur detta obegripliga uppstår, och förbättra oss!
  Annika Webbmaster

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.