Mot ett öppet arkiv för Sveriges Radio

Sveriges Radio (SR) är public service och finansierad av Sveriges befolkning. SRs samlade utgivning har ett stort historiskt och kulturellt värde. Arkivet borde vara öppet tillgängligt för allmänheten. Verkligheten ser dock annorlunda ut: svenska medborgares tillgång till SRs arkiv är i nuläget kraftigt begränsad. Till exempel, har programmet Dagens Eko sänts sedan 1930-talet [1], men om jag idag går till webbsidan för Dagens Eko (https://sverigesradio.se/dagens-eko) kan jag bara hitta innehåll från cirka ett år tillbaka att lyssna på.

I en artikel från 2013 skriver SVT att hela SRs arkiv har digitaliserats [2]. I artikeln står det att "radioskatten är inte åtkomlig för allmänheten än, men det ska den på sikt bli". För att detta ska kunna ske, står det att SR först behöver "lösa vissa upphovsrättsliga detaljer". Sedan artikeln publicerades, har SR har haft över 10 år på sig att se över dessa upphovsrättsliga detaljer.

Mina frågor för denna tråd är:
1. När kommer SRs arkiv bli tillgängligt för allmänheten, i sin helhet?
2. Hur kan medborgare följa arbetet med att tillgängliggöra arkivet?

Utöver dessa frågor, tycker jag att tråden kan användas till en allmän diskussion om tillgängliggörandet av SRs arkiv.

Om SR presenterar upphovsrätt som skäl för att begränsa tillgången till sitt arkiv, så tycker jag att det då också måste ges konkret information om hur omfattande detta problem är, och hur arbetet går med att tillgängliggöra de delar av arkivet som inte omfattas av problemet. En svepande hänvisning till upphovsrätt kan inte användas för att, på obestämd tid, neka åtkomst till nästan 100 år av innehåll från public service.

Det kan diskuteras hur väl denna tråd platsar på ett forum för teknisk support. Jag väljer ändå detta forum eftersom det är, såvitt jag vet, det enda öppna forum som SR i nuläget tillhandahåller. Frågan är tillräckligt intressant för att öppnas för allmän diskussion, där både SR och medborgare deltar. Frågor om SRs arkiv berörs i en befintlig tråd på detta forum [3], som främst har kommit att fokusera på förfrågningar om specifika historiska sändningar. Den här tråden handlar istället om tillgängliggörande av arkivet i sin helhet.

[1] https://sverigesradio.se/artikel/6788804 
[2] https://www.svt.se/kultur/sveriges-radios-arkiv-ar-helt-digitalt 
[3] https://kundo.se/org/teknisk-support/d/har-ni-nagot-som-liknar-svts-oppet-arkiv/
Orvar

Kommentarer

 • Hej Orvar!

  Tack för att du hör av dig och lyfter denna viktiga och intressanta fråga! Jag kommer att försöka besvara dina funderingar så tydligt som möjligt, trots att det är många aspekter att ta hänsyn till som vi i detta forum inte har full översikt över eller insyn i.

  1. När kommer SRs arkiv bli tillgängligt för allmänheten, i sin helhet?

   Tyvärr kan jag inte ge en exakt tidsram för om och när Sveriges Radios arkiv kommer att vara tillgängligt för allmänheten. Tillgängliggörandet av arkivet är en komplex process som involverar flera faktorer, inklusive tekniska, juridiska och ekonomiska överväganden. Det är viktigt att förstå att hanteringen av upphovsrättsliga frågor kan vara en lång och utdragen process, särskilt när det gäller äldre material.
    
  2. Hur kan medborgare följa arbetet med att tillgängliggöra arkivet?

   För att följa processen med att eventuellt tillgängliggöra SRs arkiv kan medborgare hålla sig uppdaterade genom våra officiella kanaler som sverigesradio.se, SR Play-appen och sociala medier. Vi kommunicerar vanligtvis information om stora projekt och andra initiativ genom våra olika kommunikationskanaler.
  Det man också bör ha i åtanke är att Sveriges Radio för närvarande går igenom nedskärningar och strukturella förändringar, vilket också kan påverka processen med att göra arkivet tillgängligt för allmänheten.
  Ted (ej kvar på Sveriges Radio)
 • Hej!
  Ett litet tillägg när det gäller just Dagens Eko:
  Till exempel, har programmet Dagens Eko sänts sedan 1930-talet [1], men om jag idag går till webbsidan för Dagens Eko (https://sverigesradio.se/dagens-eko) kan jag bara hitta innehåll från cirka ett år tillbaka att lyssna på.
  Här beror problemet på att det program som idag har namnet Dagens Eko är en podd som startade i februari i fjol. Det finns därmed inga äldre avsnitt än så i det arkiv du letade i:
  Var hittar jag Dagens Eko och Ekots nyhetssändningar? | Frågor & svar om Sveriges Radio

  Det du var ute efter är Ekots nyhetssändningar, där vi från 1980-talet tills i fjol har använt namnet Dagens Eko för nyhetssändningen i P1 klockan 16.45. I arkivet för Ekot nyhetssändningar kan du nå alla (?) Ekot 16.45 (som alltså tidigare kallades Dagens Eko) sedan den 1 juli 1996.

  Och dessförinnan? Där är det tyvärr glesare med tillgången på vår egen webbplats, även om vissa minnesvärda sändningar finns utlagda, däribland den allra första sändningen från 1937 som du når här:
  Dagens Eko fyller 80 år (samma sida som du själv länkade till)

  För forskare och en del andra finns det möjlighet att ta del av referensbandningar av allt som sänts i Sveriges Radio sedan någon gång 1979 genom Svensk mediedatabas, SMDB, en söktjänst för Kungliga bibliotekets samlingar. SMDB har även många äldre sändningar än så (fler än vad vi har på webben). Den vägen är dock inte öppen för alla.
  Annika Webbmaster
 • Hej igen!

  Relativt nyligen skrev Lars ett långt inlägg (Om Grodan Boll och andra barnradiominnen) där han bland annat skrev:
  Men den största drömmen är att SR ordnar samma avtal som SVT och fixar ett öppet arkiv! SR sitter ju på en helt otrolig kulturskatt som ingen kan njuta av, betydligt större och äldre än SVT's.
  Tänk att få höra "Elidor - det gyllene landet" igen i oklippt version, eller "Två städer" som sändes som dramatiserad följetong på 70-talet. För att inte nämna "Här kommer Kalle Stropp" från 50-talet!

  Minns inte exakt när SR och SVT gick skilda vägar, men 1973 var första året som SR hade en helt egen julkalender - "Tjong i baljan!" med Televinken, Grodan Boll och tant Anita. Har hört samtliga radiokalendrar sedan dess men just denna är fortfarande överlägsen på så många sätt - julig, rolig och kul visor. Samt fantastiskt med TVÅ legender i samma kalender - Grodan Boll OCH Televinken! Vore helt fantastiskt att få höra den igen, om inte annat för att Ola Lundberg (Televinken) nyligen gick bort så nu finns ingen av de tre kvar. Den behöver ju inte sändas på radio, men varför inte lägga ut den på er barnsida på nätet? Och säg inte att digitalisering är problematiskt, jag jobbar nämligen med det dagligen =)
   
  Delar av mitt svar rör dina frågor:
  Lite om SVT:s Öppet Arkiv
  Bakgrunden till SVT:s Öppet arkiv är att SVT fick ett anslag på 60 miljoner från Kulturdepartementet och tack vare denna grundplåt kunde köpa loss rättigheterna för många program.

  I samma veva fick UR 32 miljoner och vi på Sveriges Radio fick 8 miljoner kronor som skulle användas för att satsa på arkiven. Hur UR använde dessa medel vet jag inte, men hos oss användes de till att digitalisera en stor mängd program. För medarbetare på Sveriges Radio finns det därmed ett rikt arkiv med radioinslag från 1930 och framåt. Det gör att vi snabbt kan finna program och inslag som vi sänder i radio (och som alltså är tillgängliga för lyssnare indirekt, efter att vi först återutsänder dem i radio).

  Att vi prioriterade att digitalisera så mycket som möjligt framför att digitalisera lite mindre och istället erbjuda det vi digitaliserat publikt beror främst på att programmen annars hade förstörts. En del av den teknik som använts genom åren har varit skör och om vi inte hade lagt resurser på att bevara arkiven (snarare än att öppna dem), hade det inte bevarats åt eftervärlden.

  "Säg inte att digitalisering är problematiskt!"
  Jag säger inte att digitalisering är problematiskt, i synnerhet inte när vi redan har "grunden till ett arkiv" på plats.

  Däremot skulle det bli dyrt att göra innehållet tillgängligt för allmänheten, där det är ersättningen till upphovsmännen som är extra knepig. I de diskussioner vi har fört med upphovsrättsorganisationer för många år sedan kunde vi inte enas om en lösning. Som vår ekonomiska framtid ser ut nu, där vi behöver spara och nyligen har varslat 100 tjänster, har jag svår att tro att vi kan tillföra medel för detta under en överskådlig framtid.
  När det gäller vad som är off topic eller inte, så är det inga vattentäta skott mellan Lyssnarservice (som egentligen ska svara på frågor om vårt utbud) och den tekniska supporten. De svarar så gott de kan även på frågor om tekniska problem, medan jag, i mån av tid och förmåga, försöker svara även på frågor som rör innehållet.
  Det kan diskuteras hur väl denna tråd platsar på ett forum för teknisk support. Jag väljer ändå detta forum eftersom det är, såvitt jag vet, det enda öppna forum som SR i nuläget tillhandahåller.
  Eftersom du föredrar att skriva i ett öppet forum, så gör det så svarar jag alltså så gott jag kan (där "jag vet inte" kan bli svaret ibland). Dock kan jag framöver komma att arkivera tråden, vilket gör den svår att hitta till om man inte får en länk. Även om detta är ett öppet forum, så är endast en bråkdel av de inlägg som skrivs synliga och sökbara.

  Glad påsk!
  Annika Webbmaster

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post syns inte publikt.