Till senaste kommentaren

Innehållsöversikt för långa programavsnitt

Det är bra att enskilda delar av långa program som Godmorgon Världen eller Studio Ett finns listade som klipp under programmets startsida.

https://sverigesradio.se/godmorgon-varlden
https://sverigesradio.se/studioett
https://sverigesradio.se/p1morgon

1. Just nu saknas datum- eller avsnittsinformation för klippen i listan. Det ser dock ut som de är ordnade efter senaste publiceringsdatum. Kan ni visa sändningsdatum för klippen på startsidan så att det framgår tydligare?

2. Det känns osäkert om man nå alla delar av eller inslag i ett avsnitt via klippen på programmets startsida. Finns det någon garanti för att alla ämnen eller inslag i ett avsnitt finns representerade som klipp på startsidan, dvs. att det går att få en överblick över programmets hela ämnesinnehåll genom att läsa igenom klippen?

3. Kan ni göra det möjligt att lägga till klipp till "Min Lista" direkt från startsidan för programmet? Det skulle göra det enklare och snabbare att köa klipp för lyssning. Till skillnad från tablån borde det i det här fallet inte vara något problem huruvida klippen finns tillgängliga för lyssning.

4. Vad har ni för planer på att direktlänka tidpunkter i långa avsnitt från en innehållslista?

Kommentarer

 • Hej igen och förlåt vår bristande respons här.

  Frågorna har du delvis ställt på nytt här, men jag vill gärna separera frågan om nyhetstexter, där vi har gjort ett medvetet förändringsarbete, från dina frågor som på olika vis rör inslagen i längre program.

  1. Kronologisk ordning, datering 

  Just nu saknas datum- eller avsnittsinformation för klippen i listan. Det ser dock ut som de är ordnade efter senaste publiceringsdatum. Kan ni visa sändningsdatum för klippen på startsidan så att det framgår tydligare?
  Önskemålet om datumstämpel är framfört till de kolleger som arbetar med form och funktion på hemsidan.

  Du kan använda en funktion som egentligen "finns" på alla våra sidor, men inte är länkad överallt, textarkivet. För de tre program du tar upp, Godmorgon världen, Studio Ett och P1-morgon, finns länk till detta arkiv.

  Om du har behov av det på sidor där det saknas länk, exempelvis Vetenskapsradion Nyheter, är det en god idé att testa att skriva in /textarkiv sist i programmets URL. Ofta funkar det, som här:
  https://sverigesradio.se/vetenskapsradionnyheter/textarkiv

  Om du väljer ett datum i textarkivet, ser du alla inslag från detta datum och äldre.  Det är textens publiceringstid som gäller, och i undantagsfall kanske ett GMV sänt en söndag kan ha enstaka inslag som lades ut först på måndagen.

  För att veta hur långt ned i den listan jag ska bläddra innan jag kommer till inslag från avsnittet från föregående vecka, brukar jag först välja att se vilken text som var den senaste några dagar innan det aktuella avsnittet. Om jag exempelvis vill kolla upp alla inslag från söndagen den 13 december, väljer jag först att se vilket inslag som var det nyaste den 11 december (Panelen: Var det rätt att låta Greta Thunberg vara chefredaktör? från den 6 december, men hade något inslag publicerats den 7 eller 8 december, så hade jag sett detta), sen går jag in den 15 december och utgår från att alla inslag/avsnitt som publicerats från toppen av arivet och ned till Panelen .... chefredaktör, är från avsnittet den 13 december. För just detta avsnitt fann jag 13 poster, 12 inslag och själva sändningen i sin helhet.

  2. Läggs allt ut?
  Det känns osäkert om man nå alla delar av eller inslag i ett avsnitt via klippen på programmets startsida. Finns det någon garanti för att alla ämnen eller inslag i ett avsnitt finns representerade som klipp på startsidan, dvs. att det går att få en överblick över programmets hela ämnesinnehåll genom att läsa igenom klippen? 
  Det går att få en god överblick av innehållet för de tre P1-program du tog upp. Allt centralt hittar du (om det inte är olycksfall i arbetet eller sjukdom på redaktionen som ställer till det), men denna överblick är inte det exakta innehållet. För ett bättre svar, får du kontakta respektive redaktion.

  För andra program motsvarar inslagen absolut inte programmet som helhet. P4 Extra och de långa block som P4:s lokala program sänds i, har exempelvis en låg andel "utklippta inslag" i förhållande till den totala sändningstiden.

  3. Förenkla att lägga klipp i Min lista
  Kan ni göra det möjligt att lägga till klipp till "Min Lista" direkt från startsidan för programmet? Det skulle göra det enklare och snabbare att köa klipp för lyssning. Till skillnad från tablån borde det i det här fallet inte vara något problem huruvida klippen finns tillgängliga för lyssning.
  Bra förslag! Det är framfört till rätt kolleger.

  4. Planer för "ankarlänkar" i avsnitt?
  Vad har ni för planer på att direktlänka tidpunkter i långa avsnitt från en innehållslista? 
  Planerna finns, men det är lång väg kvar innan vi ror den saken i land. Vi håller på med arbeten som rör informationsflöden, indexering och annat viktigt underliggande, som kommer att få effekt på många delar av vårt innehåll, och detta är en sådan.

  Men det är en lång väg kvar innan det kommer att märkas något konkret. (Jag önskar att jag kunde ge ett tydligare svar än så, men det kan jag helt enkelt inte.)
  Annika Webbmaster
 • Hm ... Jag inser att detta sammanfaller med dina följdfrågor i tråden om nyhetstexter i punktform, men inte frågan GMV:s korta programbeskrivningar. Jag lägger in den som fråga nummer 5:

  5. Sämre beskrivning av avsnitt
  ... det mest uppenbara exemplet för min del är programmet Godmorgon Världen som tidigare hade en utförlig innehållsförteckning i punktform som beskrivning på avsnittssidan. Efter er reform står det bara en-två rader text och några namn på musiken som spelats i avsnittet.
  Detta är, som jag skrev, inte en del av vårt nya digitala nyhetsuttryck, utan en fristående förändring. Det som försvunnit är inte text-nyheter, utan en guide till lyssningen.

  Varför de valt att göra så, vet jag inte. Det kan bero på att Godmorgon världen har fått en ny digital beställning där det tydligare framgår att det är inslagen de ska arbeta med och att de därför prioriterar ned att arbeta med avsnitten. De lägger inte heller ut avsnittsbilder. Det senaste avsnitt som hade en unik avsnittsbild, istället för den generiska program-bilden, sändes i augusti. Det senaste med programpunkterna uppräknade (vad jag kan se), sändes i juni.

  Om jag ska tantgissa, så handlar det nog om att de rationaliserat bort detta arbetsmoment, för att ni som använde det var för få, vilket de kan ha sett i statistiken.

  Kontakta redaktionen för ett svar som inte bygger på gissningar - och för att de ska veta att du tycker att detta är en påtaglig försämring.
  Annika Webbmaster
 • En sjätte delfråga som jag också lägger in här, handlar om funktionen "höjdpunkter", där redaktionen kan länka in ljudklipp till ett aktuellt avsnitt.

  6. Höjdpunkter, är dessa borta?
  I en annan tråd skrev jag:
  Att koppla ljudklipp till avsnitt och skapa det som hette höjdpunkter, verkar inte användas längre, som du skrev Johannes. Jag försöker ta reda på varför. 
  Jag hade fel, funktionen används, men inte konsekvent.

  Här i senaste avsnittet, exempelvis:
  Godmorgon världens årskrönika!

  Så det är inget tekniskt hinder, i alla fall ...
  Annika Webbmaster
 • Ok, tack för svar och sammanställning. Jag tänkte inte vid tillfället på att jag postat det här inlägget tidigare, det ser ju ut som jag är någorlunda konsekvent i mina synpunkter iaf.

  Länken textarkiv hade jag inte lagt märke till tidigare, men det var ju bra att den funktionen fanns som en metod att hitta artiklar från en viss tidpunkt, även om tillvägagångssättet framstår som lite omständligt och nog kunde lösas på ett enklare sätt med rätt design.

  Jag hoppas det blir en förbättring vad gäller datumangivelser och funktioner i listningar. Jag upplever det som lite udda att utelämna något så väsentligt som datum när det gäller journalistisk eller vetenskaplig publicering. Vet inte om det kan vara så att vissa formgivare tycker det är estetiskt störande eller alltför prosaiskt med datumangivelser och därav låter form gå före funktion.

  Ni borde också införa en övergripande standard för innehållsförteckningar, särskilt när det gäller längre program med distinkta inslag och reportage. Det fungerar inte tillfredsställande att lämna lyssnaren/läsaren åt varje enskild redaktions godtycke att göra vad de har tid eller ork för i det avseendet, och jag tror även redaktionerna själva skulle uppskatta att det fanns en infrastruktur och tydliga direktiv kring detta.

 • det ser ju ut som jag är någorlunda konsekvent i mina synpunkter iaf. 
  Du är mycketkonsekvent, tycker jag. Dina återkoppling handlar ofta om att vi bör förenkla, förtydliga och följa standarder. Om öppenhet. Bra och viktiga frågor, med andra ord.
  Länken textarkiv hade jag inte lagt märke till tidigare /.../ lite omständligt och nog kunde lösas på ett enklare sätt med rätt design.
  Ja, det är en väldigt dold funktion som jag själv har stor nytta av. Den skulle både kunna bli tydligare - och bättre. Skulle en annan titel vara bra? Inslagsarkiv, kanske?

  Vet inte om det kan vara så att vissa formgivare tycker det är estetiskt störande eller alltför prosaiskt med datumangivelser och därav låter form gå före funktion.

  Jag tror att det handlar om att undvika att "tynga ned" startsidan med för många länkar och information som stjäl fokus från innehållet.

  Vad tror du om att placera både datumstämpel och funktionen "lägg klipp till lista" placeras i textarkivet? Med datumstämpel skulle den manöver jag beskrev efter "För att veta hur långt ned i den listan jag ska bläddra.." helt kunna slopas. Och Lägg till ...-länken handlar ju om att kunna fylla på Min lista med önskade inslag utan att tvingas gå in på varje enskild post. Om detta sker från startsidan eller ett text-arkiv spelar ingen roll, under förutsättning att lyssnarna kan hitta arkivet utan att någon webbmaster berättar om det ...
  Ni borde också införa en övergripande standard för innehållsförteckningar, särskilt när det gäller längre program med distinkta inslag och reportage. Det fungerar inte tillfredsställande att lämna lyssnaren/läsaren åt varje enskild redaktions godtycke att göra vad de har tid eller ork för i det avseendet, och jag tror även redaktionerna själva skulle uppskatta att det fanns en infrastruktur och tydliga direktiv kring detta.
  Jag tar reda på om det finns såna planer.

  Trevlig helg!
  Annika Webbmaster
 • Det låter som ett bra förslag att kalla det "inslagsarkiv", jag tycker det verkar stämma bättre med vad man finner på den sidan. "Textarkiv" förstår jag inte riktigt innebörden av här, det låter mer fokuserat på artiklar och deras textinnehåll.

  Att visa utökad information och funktionalitet i posterna under arkivsidan låter som en bra lösning för att tillgodose flera nivåer av användarbehov.
  Tumme upp för den idén och skulle gärna se att ni provar detta.

  Då finns möjligheten för den som önskar tydligare information om publiceringsdatum och enkelt och direkt vill lägga till avsnitt till sin spellista vid genomläsning av listan, samtidigt som det inte behöver komplicera eller belasta huvudsidorna som besökaren först möts av.

  En bonus också att det inte behövs någon ändring i den befintliga navigationen i detta fall, men mönstret med en "djupare" nivå för mer avancerade eller utökade funktioner är ju annars något som skulle kunna tillämpas i flera sammanhang.


  > Det kan bero på att Godmorgon världen har fått en ny digital beställning där det tydligare framgår att det är inslagen de ska arbeta med och att de därför prioriterar ned att arbeta med avsnitten.

  Jag kanske var lite fel ute med att det skulle handla om enskilda redaktioners planering då, jag har haft intryck av att redaktionerna arbetar väldigt decentraliserat och självständigt, men om de får beställningar låter det ju som det föreligger en styrning utifrån av vad de ska lägga tid och resurser på att leverera.

  Då är frågan om det finns någon utomstående eller högre nivå i organisationen som har ett ansvar för strukturen och presentationen av program- och avsnittsinnehåll, och om det existerar någon policy för detta.

 • Hej
  Jag har pratat med vår UX-designer så vi ska se vad det finns för möjlighet att förbättra textarkivet.

  mvh
 • Om det är så att textarkivet enbart innehåller artiklar kunde det ju heta "artikelarkiv".

  Eller så lägger ni till en förklarande text i sidan som beskriver det urval som visas, t.ex. "här visas artiklar relaterade till programmet X. Artiklar skiljer sig från avsnitt från programmet X på följande vis ...?".

  Det kan vara bra att förtydliga vilka typer av innehåll som finns och hur de skiljer sig åt i funktionalitet. Det kanske är uppenbart för dem som hanterar informationen internt, men utåt sett verkar det lite gåtfullt eftersom t.ex. både avsnittssidor och artiklar innehåller text och ljudklipp, så varför skilja dem åt?

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.