Nyhetstexter på hemsidan sr.se

Hej, jag saknar era mer utförliga texter på sr.se. Numera är det bara korta 2-3 punkter. För mig går ni åt fel håll, kom tillbaka till mer information, jag orkar läsa, jag lovar!

Saknar kontaktinfo för att lämna just sådana önskemål.
Armin Scholler Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej
  Du har hamnat rätt eftersom det berör sajten, även om det också är ett publicistiskt beslut.
  Det finns en artikel som förklarar beslutet här:
  https://sverigesradio.se/artikel/7409666
  men jag ska också ta med din synpunkt till vår UX-designer så att de vår höra vad publiken tycker.

  mvh
  Karolina Utvecklare
 • Jag misstänker att det är näringslivet som trycker på för att public service inte ska konkurrera med tryckta medier.

  I annat fall tycker jag det är en underlig strategi. Varför ska inte public service ägna sig åt att förmedla nyheter och information i text? Vem ska annars göra det om inte Sveriges Radio?
  Johannes
 • Om det åtminstone vore så att man kunde indexera ljudklippen och skapa innehållsförteckningar med klickbara hållpunkter, så att man lättare kunde hitta och bläddra l ljudmaterialet, men det verkar man inte ha en tanke på eller intresse av heller. Jag håller med föregående postare om att det går åt fel håll i dessa avseenden.
  Johannes
 • Hej!

  Att texterna är i punktform och kortare, är en del av ett arbete som vi kallar "ett nytt digitalt nyhetsuttryck". Det är dock inte den viktigaste förändringen. Det stora jobbet handlar om du ska förstå själva nyheten även om du inte kan lyssna. Och, förstås, att ljudet måste vara självständigt, så att klippet i sig är begripligt för den som inte kan läsa texten.

  Här är ett exempel från P4 Dalarna, innan de skrev enligt denna metod:
  Ingen använder stora hoppbacken – hör varför

  Även detta är en kort text, men för att förstå nyheten krävs att du lyssnar.

  Jag misstänker att det är näringslivet som trycker på för att public service inte ska konkurrera med tryckta medier.
  Vi behöver fokusera på vårt uppdrag, som är "att bedriva ljudradioverksamhet i allmänhetens tjänst". I vilken mån privata intressen bidrar till att utmejsla detta uppdrag, är en fråga som förvisso är intressant, men inte hör hemma i detta forum.
  Om det åtminstone vore så att man kunde indexera ljudklippen och skapa innehållsförteckningar med klickbara hållpunkter, så att man lättare kunde hitta och bläddra l ljudmaterialet, men det verkar man inte ha en tanke på eller intresse av heller. 
  Den frågan hör däremot hemma i forumet, men kanske inte i denna tråd?

  Jag utgår från att du inte menar innehållsförteckningar och hållpunkter i nyhetsklippen, utan i avsnitten av de program där inslagen sändes, exempelvis P1-morgon eller Eftermiddag i P4 Örebro:
  Kapitel i längre poddar

  Kan du ge ett exempel på hur det nya sättet att sammanfatta nyheterna som tre punkter gör att behovet av indexering i programmen större? (Jag ser nämligen ingen direkt koppling, och om den finns vill jag ta upp även den aspekten internt.)

  NRK har markeringar i efterhandslyssningen av den här typen av program. Jag ser när nya ämnen startar kan klicka på det segmentet för att höra just det jag är intresserad av utan att behöva scrolla och leta i filen. Hos oss sker det en del utveckling (som bättre indexering av innehåll) som i förlängningen bör leda till att vi tar fram något liknande.

  Jag tror alltså att det går åt rätt håll i dessa avseenden! Långsamt, men i rätt riktning.
  Annika Webbmaster
 • > Kan du ge ett exempel på hur det nya sättet att sammanfatta nyheterna som tre punkter gör att behovet av indexering i programmen större?

  Ja, det mest uppenbara exemplet för min del är programmet Godmorgon Världen som tidigare hade en utförlig innehållsförteckning i punktform som beskrivning på avsnittssidan. Efter er reform står det bara en-två rader text och några namn på musiken som spelats i avsnittet.

  Nu finns det saker som blivit bättre också, och det är att merparten av av inslagen i avsnitten finns utlagda som enskilda klipp, och det gör att det går att få en överblick och spela det man önskar lyssna på i valfri ordning med hjälp av Min lista. Så vad det beträffar avseende åtkomlighet för innehållet är jag ganska nöjd.

  Jag saknar dock fortfarande en garanti eller policy för kunna få en heltäckande bild av innehållet i ett avsnitt utan att lyssna igenom hela avsnitten. Vad är det som säger att de publicerade klippen inte bara är utvalda av någon redaktör som lämnat övriga inslag därhän någonstans i det fullständiga avsnittet?

  Sedan förstår jag inte heller hur ni arbetar med att planera avsnitten, jag föreställer mig att inslagen måste finnas nedtecknade och ordnade inför klippning och publicering, och att detta manuskript kunde utgöra underlaget för en innehållsförteckning för lyssnarna. Likaledes vad gäller avsnitt som spelas in under direktsändning och sedan klipps upp i enskilda delar för publicering så skapas en lista över tidpunkter och inslag under redigeringsarbetet.

  Jag förstår inte riktigt detta som jag upplever som ett ointresse för metadata och att underlätta för lyssnarna i att ge en överblick i programinnehållet, från ett stort public service mediabolag.

  > Hos oss sker det en del utveckling (som bättre indexering av innehåll) som i förlängningen bör leda till att vi tar fram något liknande.

  Ja det är precis det jag menar. NRK, Youtube och SVT har redan använt sig av navigerbara innehållsförteckningar i mediaklipp, det är ett mönster som beskrivits sedan multimediateknikens barndom, och eftersom som jag föreslagit en sådan funktion under flera års tid undrar jag varför Sveriges Radio inte skänker det någon uppmärksamhet. Det måste ju bero på att ni antingen inte inser någon nytta med det eller möjligen att ni inte vet hur ni ska implementera det.


  Johannes
 • Om sammanfattningarna på ett komplett vis kan återge det väsentliga innehållet i inslagen, och om det även finns en medveten strategi för hur innehållet ska göras sökbart, är det väl bra.

  Att public service inte ska åta sig att publicera utförligare innehåll i textform skulle jag säga är en politisk och marknadsekonomisk fråga. Att informationsinnehåll i form av text efterfrågas av en allmänhet står nog helt klart, och i ett helhetsperspektiv kan man fråga sig vad det finns för praktisk nytta med att specialisera och dela upp medieverksamheten efter mediaformat eller sinnesorgan.
  Johannes
 • Ja, det mest uppenbara exemplet för min del är programmet Godmorgon Världen som tidigare hade en utförlig innehållsförteckning i punktform som beskrivning på avsnittssidan. Efter er reform står det bara en-två rader text och några namn på musiken som spelats i avsnittet.
  Ok, det gäller texten vid avsnitt och är en annan, om än närliggande, fråga än det nya sättet att sammanfatta nyheterna som tre punkter.

  Och det är ett ämne du har tagit upp förr, men inte fått svar på, vilket jag ber om ursäkt för. Det finns en bra, och obesvarad, tråd om ämnet här:
  Innehållsöversikt för långa programavsnitt

  Vi flyttar till den andra tråden när det gäller avsnittens beskrivning eftersom Armins fråga handlar om våra texter i punktform. Jag ändrar därför ordet "texter" i rubriken på den här tråden till "nyhetstexter".

  Exempel på nyhet formulerad i tre punkter (här P4 Malmöhus):
  Blandade reaktioner hos vårdpersonalen kring krislägesavtalet
  • Krislägesavtalet har aktiverats i Skåne, och innebär att arbetstiden för personal inom intensivvården kan förlängas mot att de får mer betalt.
  • Det är ett besked som inte alla sjuksköterskor uppskattat, enligt Vårdförbundets Skåneordförande Malin Tillgren.
  • "Andra är faktiskt rent ut sagt rädda för att arbetsgivaren kommer missbruka det och lägga schema som man inte kommer hålla på" säger Malin Tillgren.
  Nyheten framgår även om vi inte lyssnar på den.

  Så är det inte med de korta texter som finns vid Godmorgon världens avsnitt. Ett exempel:
  Ansvarsutkrävande, Amazonas och julstjärnan
  I Godmorgon världen även krönika av Göran Rosenberg, kåseri av Helena von Zweigbergk, Panelen och satir med Utkantssverige
  Självfallet går det inte att återge innehållet i ett nästan två timmar långt veckomagasin i tre meningar.

  Det är inte heller syftet. Texten är i första hand till för att det ska bli enklare att skilja mellan avsnitten i olika sammanhang, både hos oss själva och andra. Det är framförallt rubriken som ger den hjälpen. (På mänga plattformar syns endast rubriken, som här, i Apples app Podcaster.)  Att public service inte ska åta sig att publicera utförligare innehåll i textform skulle jag säga är en politisk och marknadsekonomisk fråga ...
  Oavsett vilket, så är vårt uppdrag "att bedriva ljudradioverksamhet i allmänhetens tjänst". Frågor om varför uppdraget ser ut så, ligger bortanför detta forums syfte.

  Fortsättning om långa program med korta beskrivningar svarar jag vidare på här:
  Innehållsöversikt för långa programavsnitt

  God fortsättning både på helgerna, och på dialogen om text.
  Annika Webbmaster

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.