Till senaste kommentaren

Varför ska inte en hel webbsida levereras?

Enligt lagen ska inte hela webbsidor levereras. Varför är det så?

Kungliga biblioteket

Kommentarer

 • Den programvara som ligger bakom en webbsida är inte leveranspliktig och det finns inte i dag något enhetligt sätt att spara de olika representationerna av en webbsida, webbplats eller databas. Inte heller finns det i dag något enhetligt sätt att spara de filer som utgör webbsidan, webbplatsen, eller databasen – eller den programvara som styr visningen.

  Mot den bakgrunden har utredaren funnit att leveransplikten inte bör omfatta själva webbsidan eller databasen utan i stället bör avse ”färdiga” elektroniska dokument.

  Kungliga biblioteket
 • Oavsett programvara är en webbplats i slutändan html som laddas ner och visas av besökares webbläsare. Denna html kan sparas ner, är detta de färdiga elektroniska dokument som ni avser i svaret och som omfattas av leveransplikten?

 • I princip ja. För enskilda leverantörer (bl.a. publicister, producenter eller förläggare som har publicering som sin huvudnäring) är det dessa html-sidor tillsammans med länkade bilder, ljud-/videoklipp, dokument (PDF, word, excel, etc.) som är leveranspliktiga.

  För myndigheter är det främst för så kallade ”egentliga myndighetspublikationer” som är leveranspliktiga. Med en egentlig myndighetspublikation menas här:

  • Publikationer som motsvarar de publikationer som tidigare utgavs i tryckt form. Det är publikationens karaktär som avgör medan omfattningen kan variera.
  • En publikation som vanligtvis består av bara en fil eller några sekventiellt lagrade filer, t.ex. en huvudskrift med bilaga. Det är material som till sin uppbyggnad är av enklare karaktär dvs. som främst består av en fil (PDF, word, excel, etc.), som blir leveranspliktigt.

  För myndigheter skall ovan nämnda html-fil endast levereras om den ensamt utgör en ”egentlig myndighetspublikation".

  Kungliga biblioteket
 • Vad gäller då om en hel webbplats är en egentlig myndighetspublikation? och som inte parallellpublicerats.

 • Om så, rent hypotetiskt, skulle vara fallet, vore den att betrakta som komplicerad till sin natur och därmed inte vara leveranspliktig.
  Se mitt svar på din andra fråga om myndigheter som publicerar HTML-sidor:
  https://kundo.se/org/kb-eplikt/d/vad-galler-for...

  Kungliga biblioteket
 • Vill också påpeka att undantaget för parallellpublicering inte gäller för myndigheter. Om en rapport publiceras både i tryckt och elektroniskt format, ska båda levereras.

  Kungliga biblioteket
 • Två förtydliganden:
  ( För myndigheter)

  Oavsett hur något publiceras, även om det sätt som det publicerats på inte är godkänt för leverans, kan innehållet vara leveranspliktigt? Alltså måste exempelvis rapporter som utgör hela webbplatser eller liknande även levereras i annat format än det sätt som det tillgängliggjorts till allmänheten, även om det formatet måste framställas av någon just för det ändamålet.

  Om det elektroniska publiceringens format av en publikation inte är godkänt för leverans men den publiceras även i tryckt format, räcker det då med att den tryckta levereras eller måste ett tredje, godkänt elektroniskt, format framställas för leverans?

 • Som jag nämnde ovan är rapporter som utgör hela webbplatser normalt sett inte leveranspliktiga (om du har något exempel som vi kan titta på, så kan vi ge tydligare besked).
  Om rapporten i fråga inte finns tillgängligt i något annat "godkänt" format, så behöver heller inget sådant framställas för e-pliktsleveransens skull.

  Kungliga biblioteket
 • Vi håller på att göra en årsredovisning som en webbplats i wordpress. Webbplatsen kommer använda sig av kategorier med inlägg med etiketter för olika ämnen. Inget att visa ännu.

 • Hej

  I det fall du beskriver så blir innehållet leveranspliktigt om det inte har en komplex strukur, eftersom årsredovisningar i sig omfattas av leveransplikt.

  Om årsredovisningen däremot har en komplex struktur, med exempelvis bildfiler integrerade i texten, så ska den inte levereras. Det är med andra ord samma principer som gäller för myndigheters publicering i en blogg som i andra publiceringskanaler, exempelvis en webbsida.

  Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.