Flera digitala tavlor är ur funktion i Larsberg. Vi jobbar med att lösa problemet.