Vi har anpassat vår felanmälningsrutin för att kunna fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i den rådande corona-pandemin. 

Det innebär att vi gör en smittskyddsbedömning av varje enskild felanmälan innan vi utför åtgärder i ärendet. Vi går inte hem till någon som är sjuk och vi försöker så långt det går att planera in arbeten i lägenheter när ingen är hemma. Du bör därför vara beredd på lång väntetid för ärenden som inte är brådskande. 

Felanmälan görs via Mina Sidor. Felanmälningar som skickas in här registreras inte av kundtjänst.

Mer information