Vad ska en kommun leverera?

Jag tycker det är lite oklart vilka typer av dokument en kommun ska leverera från sin webbplats. Jag har sett listan från er folder men det är en hel del saker som inte står med. Ska kommuner t.ex. leverera författningssamlingen? Är det e-plikt på alla protokoll och kallelser från de olika nämnderna? Ska en plankarta eller arkitektritning levereras? Jag tror att det skulle underlätta avsevärt för alla kommuner om KB hjälpte till med lite vägledning kring detta.

Kommentarer

 • Hej!


  Beslut, remissvar, interna utredningar betraktas som arkivhandlingar och är del i förvaltningsärenden, och ska inte till e-plikten. Detsamma gäller för protokoll och beslut i nämnder samt plankartor och arkitektritningar. De ska inte heller in.

  Författningssamlingar, förarbeten och rättspraxis ska inte in till e-plikten eftersom det är exempel på sådant som ska finnas i det offentliga rättsinformationssystemet enligt rättsinformationsförordningen. Om det kan man läsa här http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar...


  Det som ska in till e-plikten är egentliga myndighetspublikationer. 


  Med vänlig hälsning/

  Kungliga biblioteket
 • Ska en kommun leverara inbjudningar till olika evenemang? Exempel Matmässa som arrangerats i samarbete med kommunalt bolag, projekt för integration och näringslivsorganisation.

 • Hej!

  Ni behöver inte skicka in inbjudningar som den du ger exempel på.

  Här finns ytterligare information om e-plikt https://www.kb.se/pliktguide?type=E-plikt&option=Myndighet 

  Med vänlig hälsning/

  Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.