Vad ska en kommun leverera?

Jag tycker det lite oklart vilka typer av dokument en kommun ska leverera från sin webbplats. Jag har sett listan från er folder men det är en hel del saker som inte står med. Ska kommuner t.ex. leverera författningssamlingen? Är det e-plikt på alla protokoll och kallelser från de olika nämnderna? Ska en plankarta eller arkitektritning levereras? Jag tror att det skulle underlätta avsevärt för alla kommuner om KB hjälpte till med lite vägledning kring detta.

Jag skulle också önska om KB ansträngde sig lite med språket i era olika kanaler. Det finns en språklag om klarspråk sedan 2009 som det vore fint om även KB kunde följa. Det är inte helt solklart vad till exempel formuleringen "däremot omfattas inte privaträttsliga subjekt som inrättats eller ägs av det allmänna eller där det allmänna har ett bestämmande inflytande..." betyder.

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.