Vad ska en kommun leverera?

Jag tycker det lite oklart vilka typer av dokument en kommun ska leverera från sin webbplats. Jag har sett listan från er folder men det är en hel del saker som inte står med. Ska kommuner t.ex. leverera författningssamlingen? Är det e-plikt på alla protokoll och kallelser från de olika nämnderna? Ska en plankarta eller arkitektritning levereras? Jag tror att det skulle underlätta avsevärt för alla kommuner om KB hjälpte till med lite vägledning kring detta.

Jag skulle också önska om KB ansträngde sig lite med språket i era olika kanaler. Det finns en språklag om klarspråk sedan 2009 som det vore fint om även KB kunde följa. Det är inte helt solklart vad till exempel formuleringen "däremot omfattas inte privaträttsliga subjekt som inrättats eller ägs av det allmänna eller där det allmänna har ett bestämmande inflytande..." betyder.

Kommentarer

 • Hej!

  Beslut, remissvar, interna utredningar betraktas som arkivhandlingar och är del i förvaltningsärenden, och ska inte till e-plikten. Detsamma gäller för protokoll och beslut i nämnder samt plankartor och arkitektritningar. De ska inte heller in.

  Författningssamlingar, förarbeten och rättspraxis ska inte in till e-plikten eftersom det är exempel på sådant som ska finnas i det offentliga rättsinformationssystemet enligt rättsinformationsförordningen. Om det kan man läsa här http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar...

  Det som ska in till e-plikten är myndighetspublikationer, exempelvis vägledningar, rapporter, råd och tidskrifter. Här finns illustrativa exempel på vad som ska in och vad som inte ska in.

  Om det råder osäkerhet kring konkreta exempel så går det bra att mejla oss länk till dem så gör vi en bedömning om det ska in till e-plikten eller inte. Mejla e-plikt@kb.se.

  Med vänlig hälsning/
  May Nilsson

  Kungliga biblioteket
 • Ska en kommun leverara inbjudningar till olika evenemang? Exempel Matmässa som arrangerats i samarbete med kommunalt bolag, projekt för integration och näringslivsorganisation.

 • Hej!

  Ni behöver inte skicka in inbjudningar som den du ger exempel på. I den här uppdaterade foldern ger vi exempel på vad kommuner och andra myndigheter ska skicka till e-plikten https://www.kb.se/download/18.51f0e95015fe32b7558175/1611831108066/Exempel_eplikt_myndigheter_1600526.pdf

  Här finns ytterligare information https://www.kb.se/pliktguide?type=E-plikt&option=Myndighet 

  Med vänlig hälsning/
  May

  Kungliga biblioteket
 • var ska eplikt-leveransen skickas?

 • Hej!

  Alla som berörs av eplikten måste registrera sig på vår webbplats för registrering och leverans https://e-plikt.kb.se/
  Där får man välja leverans-form och det kan vara flera olika, och man kan också ändra leverans-sätt med tiden.
  Som jag förstår av tidigare inlägg från dig här så kan vår ftp-metod (med fgs) vara ett alternativ. Då måste ni kontakta handläggare på e-plikt@kb.se så sätter vi upp ett flöde som först kommer gå i vår valideringsmiljö tills allt ser bra ut och det blir skarpa leveranser.

  Med vänlig hälsning/
  May

  Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.