Vad händer när filmer avpubliceras?

Hej. Vår kommun publicerar filmer på internet och visar dem på vår hemsida. I och med GDPR kommer vi gallra hårdare och mer regelbundet än innan och flera av URL-adresserna som vi e-pliktat kommer därför med tiden tas bort. Hur påverkar det e-plikten? Försvinner det kravet i samma stund som ett klipp avpubliceras?

Kommentarer

  • Hej!

    Allt e-pliktigt material som ni har publicerat ska skickas in till oss oavsett om ni sedan avpublicerar det.

    Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.