Till senaste kommentaren

Vad gäller för egenutgivare och bokförlag?

E-böcker kan ges ut av både förlag och privatpersoner. Gäller e-plikten vid utgivning av e-böcker?
Kungliga biblioteket

Kommentarer

 • För att omfattas av e-plikt för e-böcker gäller att kriterierna i e-pliktslagen är uppfyllda.

  Kriterier för leveransplikt
  • Att den elektroniska utgivningen ska vara antingen yrkesmässig eller ha automatiskt grundlagsskydd
  • Att utgivaren eller distributören har svensk verksamhetsadress
  • Att något av följande kriterier för den elektroniska utgivningen är uppfyllt;
   a) svensk upphovsperson
   b) på svenska språket
   c) oavsett språk så är avsikten huvudsakligen allmän spridning i Sverige
  Parallellutgivning omfattas inte 
  Även om dessa kriterier uppfylls så omfattas inte e-böcker som ges ut parallellt med en tryckt, oförändrad, utgåva. Det räcker med möjlighet att beställa ett tryckt exemplar för att leveransplikten ska upphöra för e-boken. Har en bok tidigare getts ut av ett förlag i tryckt form så räknas e-boken som en parallellutgåva. Detta gäller även om det är en ny utgivare och det är flera år mellan utgivningarna.
  Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.