Till senaste kommentaren

Vad ska universitet och högskolor leverera som e-plikt?

Vilka av ett lärosätes publikationer omfattas av e-plikt?

Kommentarer

  • Lärosäten omfattas av de bestämmelser som gäller myndigheter. Det innebär att elektroniska publikationer som levereras som pliktexemplar i tryckt form även ska levereras som e-plikt.

    Lärosäten har till uppgift att tillhandahålla utbildning och bedriva forskning. E-plikt gäller för resultat av forskning, men inte vägen dit. Exempelvis avhandlingar, abstracts, vetenskapliga artiklar samt working papers är leveranspliktiga men inte utbildningsmaterial, interna instruktioner, vägledningar och andra arbetsdokument riktade till studenter/forskare.

    Förutom forskningsresultat har lärosätena ofta mer ”typisk” myndighetspublicering, exempelvis årsredovisningar. Den här typen av material omfattas också av leveransplikt.

    Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.