Till senaste kommentaren

Vad är en "egentlig myndighetspublikation" för universitet och högskolor?

Inom e-plikten hör lärosäten till leverantörsgruppen myndigheter och ska leverera egentliga myndighetspublikationer, men vad av lärosätenas publicering räknas som egentliga myndighetspublikationer?

Kommentarer

  • Lärosäten har till uppgift att tillhandahålla utbildning och bedriva forskning. Som egentliga myndighetspublikationer räknas i det här fallet resultatet av forskningen, men inte vägen dit. Exempelvis avhandlingar och vetenskapliga artiklar är leveranspliktiga men inte interna instruktioner, vägledningar och andra arbetsdokument riktade till studenter/forskare.

    Förutom forskningsresultat har lärosätena ofta mer ”typisk” myndighetspublicering, exempelvis årsredovisningar, informationsmaterial som riktar sig externt, rekryteringsmaterial för att värva nya studenter osv. Den här typen av material omfattas också av leveransplikt.

    Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.