Till senaste kommentaren

Är det möjligt att få ett undantag från e-plikt?

Hur kan en leverantör göra som vill att leveranspliktigt material ska bli undantaget från e-plikten?

Kungliga biblioteket

Kommentarer

  • Undantag ges endast i enskilda och specifika fall. Leverantören måste ansöka hos KB och beskriva varför hela eller delar av det leveranspliktiga materialet bör undantas från pliktleverans.

    Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.