Till senaste kommentaren

Vad är skillnaden på sekvensiellt lagrade filer och dokument med komplex struktur?

Hur ska jag dra gränsen mellan sekventiellt lagrade filer, som ska e-pliktas då de räknas som myndighetspublikationer, och dokument med komplex struktur som inte ska e-pliktas?

Kommentarer

  • Hej!

    För myndigheter gäller att om en fil kan stå på egna ben omfattas den av leveransplikt (såvida innehållet räknas som leveranspliktigt). Med det menas att innehållet i filen inte är beroende av innehållet i ytterligare filer för att vara begripligt.
    Kungliga biblioteket
  • tack, det var enkelt att förstå!

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.