Samlar KB in onlinespel som e-plikt?

Ska spel och liknande material som är interaktivt levereras?

Kungliga biblioteket

Kommentarer

  • Det ingår inte i insamlingsuppdraget. Interaktiva program och information presenterad med hjälp av programkoder ska inte samlas in, det ska vara avslutade avgränsade filer.

    Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.