Till senaste kommentaren

Vad är det som gäller vid parallell publicering av artiklar digitalt och i tryckt format?

Om en artikel publiceras parallellt i tryck och digitalt format, är det den tryckta tidningen som räknas som "värdpublikation" för dcterms:isPartOf?

Och är det den tryckta artikeln som ska refereras till i dcterms:isFormatOf, eller är det bara om den digitala artikeln är identiskt med en annan *digital* resurs?

Eller behöver/ska den digitala artikeln inte levereras över huvud taget om innehållet redan hanterats via den tryckta utgåvan?


Kommentarer

 • För att förenkla vidare diskussion behöver jag veta om frågorna gäller en myndighet eller en privat aktör, det gäller olika regler för dessa.

  Dessutom undrar jag om själva artikeln har en identifikator, både för den tryckta och den elektroniska, tex DOI eller dylikt.
  Kungliga biblioteket
 • Detta gäller en privat aktör.

  Såvitt jag vet finns ingen DOI eller liknande, dock genereras allt från samma system så det är teoretiskt möjligt att ge dem gemensamma identifikatorer.
 • Hej Anders!

  I och med att det gäller en privat aktör så är det digitala materialet inte webbunikt, alltså det finns även i tryckt form. Således omfattas det digitala materialet inte av e-pliktslagen och behöver inte skickas in till KB. Däremot omfattas det tryckta material av pliktlagen och konsekvens blir då att KB har artikeln bevarad, vilket ju är syftet med själva inhämtades.

  Skulle detta flöde i framtiden förändras så att det inte skapas en tryckt artikel parallellt så hamnar den digitala versionen av artikeln då under e-pliktslagen i och med att den är webbunik, alltså den enda tillgängliga versionen av artikeln.

  Med vänlig hälsning,

  Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.