När träder lagen i kraft?

När börjar lagen (2012:492) om pliktleverans av elektroniskt material gälla?

Kungliga biblioteket

Kommentarer

 • Lagen trädde i kraft den 1 juli 2012 och gäller för det som tillgängliggörs efter den 31 december 2014. Vissa massmedieföretag och myndigheter kommer dock att bli skyldiga att lämna pliktexemplar redan av det som publiceras efter den 31 mars 2013.

  Kungliga biblioteket
 • Hur vet man vilka som är att betrakta som vissa myndigheter?
 • De myndigheter som är leveranspliktiga sedan 2013, så kallade övergångsleverantörer, är:
  Brottsoffermyndigheten
  Försäkringskassan
  Göteborgs universitet
  Universitetskanslerämbetet
  Karolinska institutet
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  Pensionsmyndigheten
  Regeringskansliet
  Socialstyrelsen
  Specialpedagogiska skolmyndigheten
  Statens folkhälsoinstitut
  Statens skolverk
  Statistiska centralbyrån
  Sveriges lantbruksuniversitet
  Trafikanalys

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.