Till senaste kommentaren

Ska myndighetspublikationer riktade till specifika målgrupper levereras?

Hittar denna formulering om leveransplikt och publikationer: "En egentlig myndighetspublikation ska vara en avgränsad enhet och rikta sig till allmänheten". Om vi på webben har publikationer som inte främst riktar sig till alla utan har tagits fram för mer avgränsade målgrupper som till exempel "kommuner" eller "lärosäten", räknas de då som leveranspliktiga?

Kommentarer

  • Hej!
    I de fall myndigheten har specifika målgrupper för sitt verksamhetsområde, det kan till exempel vara kommuner, lärosäten, företag eller vissa yrkesgrupper, så omfattas publikationer riktade till dessa av e-plikt. Det ska dock alltid röra sig om externa målgrupper och inte vara material riktat internt till myndighetens anställda.
    Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.