Till senaste kommentaren

Leverans av allt leveranspliktigt material via DiVA

Kan lärosäten lägga in allt leveranspliktigt material i DiVA och låta DiVA leverera till KB?

Kommentarer

  • Ja, för e-pliktens räkning går det bra. Det är upp till DiVA och lärosätena att bestämma vilket material som får registreras i DiVA. Även om DiVA sköter leveranserna så har varje lärosäte juridiskt ansvar och måste registrera sig som e-pliktsleverantörer. Bedömningen av vilket material som är leveranspliktigt måste varje lärosäte själv göra.
    Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.