Till senaste kommentaren

Ska inspelade föreläsningar och seminarier levereras som e-plikt?

Omfattas inspelade och externt publicerade föreläsningar, seminarier etc. riktade till studenter på en kurs av e-plikten? D.v.s. gäller e-plikten så snart dessa publicerats för allmänheten? Eller är det först när föreläsningarna även riktar sig till allmänheten som e-plikten gäller?

Kommentarer

  • Hej!


    Materialet måste vara tillgängliggjort för allmänheten, men det måste även huvudsakligen rikta sig till allmänheten. Material som riktar sig till studenter inom lärosätet omfattas inte av e-plikt.

    Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.