Ska inbäddat material levereras?

Ska elektroniskt material som är inbäddat i exempelvis en text levereras?

Kungliga biblioteket

Kommentarer

  • Ljud-, bild- eller textfiler som endast är inbäddade i den redaktionella texten är inte leveranspliktiga om de kommer från en extern aktör.

    Ljud-, bild- eller textfiler från extern aktör där visningsrättigheterna är köpta av pliktleverantören är leveranspliktiga.

    Ljud-, bild- eller textfiler framställda av pliktleverantören men lagrade i extern tjänst är leveranspliktiga. Det är pliktleverantören som ska leverera materialet.

    Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.