Vad är URI?

Behöver vi ha en URI för att kunna leverera e-plikt?

(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Det korta svaret är att ni inte behöver ta fram en identifikator (URI) enbart för pliktleveransens skull. Har ni inga identifikatorer går det bra att använda webbadressen (URL) till publikationen som identifikator.

  Det lite längre svaret är att om ni redan har en identifikator på materialet kan/bör ni använda den. Exempel på identifikatorer som redan kan finnas på resursen är ISBN, DOI, GUID eller URN:NBN.

  En URI, Uniform Resource Identifier, är en teckensträng som används för att identifiera och hitta någonting på Internet. Man skulle kunna säga att det är ett samlingsnamn för identifikatorer som ska kunna gå att slå upp på nätet på något sätt. Det finns olika typer av URI:er, två av dem är URL respektive URN.
   
  Andra typer av URI:er kan vara t.ex. DOI, GUID, etc. Gemensamt för URN, DOI, GUID är att de är tänkta att fungera på samma sätt som namn på något, dvs. de följer alltid med de resurser som de pekar ut, och ska inte ändras.
   
  En URL identifierar i huvudsak en resurs genom att peka ut var den finns tillgänglig och mekanismen för att hämta den. En URL är vad vi i dagligt tal kallar en "webbadress", t.ex. i formen av "http://".

  Identifikatorn ska vara unik för varje publikation som levereras. Undantaget är om en ny version av en redan levererad publikation levereras. Då måste samma identifikator användas, så att publikationerna kan kopplas samman.

  Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.