Till senaste kommentaren

Hur ska kommuner, landsting och regioner registrera sig för e-plikt?

En kommun/region/landsting består av flera organ. Vilket/vilka organ ska registrera sig som e-pliktsleverantör?

Kommentarer

 • Det är kommun-/region-/landstingsstyrelsen som ansvarar för e-pliktsleveranserna och som därmed ska registrera sig som pliktleverantör. Enskilda nämnder ska inte själva registrera sig, utan företräds av styrelsen.

  Till exempel kommunfullmäktige är inte en kommunal myndighet, utan en beslutande församling, och omfattas därmed inte av leveransplikt.

  Inte heller kommunala bolag och stiftelser, s.k. privaträttsliga subjekt, räknas som myndigheter. Endast om dessa har automatiskt grundlagsskydd genom en tryckt publicering som skiljer sig från den digitala, eller yrkesmässig publicering, kan de omfattas av e-plikt. De räknas då som "enskilda". För mer information, se: https://www.kb.se/pliktguide?type=E-plikt&option=Annan aktör

  Kungliga biblioteket
 • Innebär detta att kommunstyrelsen förväntas redovisa även för övriga kommunala nämnder(egna myndigheter) eller behöver dessa inte redovisa alls.

 • Hej!

  Om du menar att kommunstyrelserna, som är de som ska registrera sig, ansvarar för att skicka in e-pliktsmaterialet för nämnder (myndigheter) så är svaret ja. Hur leveranserna sköts i praktiken är kommunens angelägenhet.

  Kungliga biblioteket
 • Det mesta materialet som är e-pliktigt är ju sådant som tas fram på tjänstemannanivå. När ni säger att "Det är kommun-/landstingsstyrelsen som ansvarar för e-pliktsleveranserna och som därmed ska registrera sig som pliktleverantör", då menar ni väl att regionstyrelsen har ansvar för nämnderna och den politiska organisationens leverans? För materialet som ligger utanför politiken ska väl inte regionstyrelsen stå som e-pliktsleverantör?
 • Hej!

  Det är kommun-/region-/landstingsstyrelsens ansvar att leverera e-plikt. Det gäller huvudsakligen material från nämnderna, vilket kan vara t.ex. rapporter, tidskrifter, vägledningar, råd och allmän information. Fullmäktige är inte en myndighet och räknas inte som e-pliktsleverantör. Se gärna vår informationsfolder som gäller myndigheter https://www.kb.se/download/18.51f0e95015fe32b7558175/1511354678912/Exempel_eplikt_myndigheter_1600526.pdf
  Peter Fredin Handläggare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.