Omfattas myndighetens statistik av e-plikt?

Vi är en statlig myndighet och  publicerar statistik om våra kunders beteende kring val och flytt av tjänstepensionen. Det här publiceras kvartalsvis. Jag har svårt att bedöma om det går under e-plikt? Är det verkligen av intresse? Se filen här https://www.spv.se/om-spv/pensionsstatistik/
Excelfilerna, inte pdf.filen
Camlla Persson

Kommentarer

  • Hej,

    myndigheter ska leverera sina "egentliga myndighetspublikationer", och i det begreppet ryms bland annat att det som ska levereras ska ha karaktär av publikation.

    Pdf-en på den sida du länkar till bedömer jag uppfyller det kriteriet, medan excel-filerna inte gör det. Jag ser dem mer som rådata vilket inte är leveranspliktigt i sig (sammanställningar av statistik kan dock vara det, återigen om de har karaktär av publikation).
    Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.