Till senaste kommentaren

Hur påverkar e-plikt ett företag som bedriver content marketing på blogg, podd och video?

Hur påverkar e-plikt ett företag som för sin marknadsförng fortlöpande publicerar a) artiklar på webbplats med utgivningsbevis (t.ex. http://www.kntnt.com/), b) podcast-avsnitt med/utan utgivningsbevis (t.ex. http://www.kntnt.com/podd/) och c) filmer på Vimeo/YouTube (t.ex. https://vimeo.com/kntnt/videos)?

Kommentarer

 • Hej Thomas!
  "Pliktexemplar av ett elektroniskt dokument som någon som är etablerad här i landet har låtit framställa ska lämnas av denne. I annat fall ska pliktexemplar lämnas av den som har låtit göra dokumentet tillgängligt för allmänheten här i landet. Leveransplikten åvilar alltså i första hand publicis-ter/producenter/förlag/utgivare som är etablerade i Sverige och inte upphovsmän, distributörer/försäljare eller sådana företag som kan ha anlitats för att tekniskt färdigställa elektroniska dokument. Har någon som inte är etablerad i Sverige låtit framställa ett elektroniskt dokument som tillgängliggörs här åvilar leveransplik-ten i stället i praktiken den svenske distributören/förläggaren/utgivaren och inte deras återförsäljare."

  Enligt er egen beskrivning ska ni"hjälpa företag att införa och utföra content marketing".
  Såvitt jag kan bedöma av er beskrivning så står ni för innehåll, paketering ev. systemhjälp. Det är den som har det juridiska ansvaret för utgivningen eller distributionen som är pliktleverantören, dvs, i flera fall kanske era kunder om de är ett massmedieföretag eller publicist. Men tack för omtanken om e-pliktleveranser i alla fall.

 • Tack för svaret. Men vad gäller för vår egen del? Omfattas vår blogg och podd av eplikt?

 • Hej igen, Thomas!

  Eftersom ni inte uppfyller kriterierna för att vara e-pliktleverantör (ni är inga massmedieföretag eller publicister eller föreningar/organisationer med analog publicering också), så påverkar det er inte alls. Ni behöver inte leverera någonting.

 • Hej igen!

  Och tack för snabbt svar.

  Orsaken till min ursprungliga fråga var ett påstående i ett forum för oss som producerar poddradio att det omfattas av eplikt. Eftersom det är en fråga som intresserar också våra läsare och lyssnare, så tänkte jag att jag skulle ta reda på exakt vad som gällde, och valde att använda oss själva som exempel. Så därför, för att inte riskera att säga något oriktigt, så skulle jag villa stjäla några minuter till av din tid för följande uppföljande frågor:

  1) Har jag förstått dig rätt att Kntnt inte är publicist i lagens mening och omfattas därför inte av eplikt?
  1) Vad krävs för att vara publicist i lagens mening?
  2) Var kan jag läsa mer om detta, utäver det som finns på er sajt?

  Mvh Thomas

 • Hej igen Thomas!

  I regeringens proposition till e-pliktlagen står följande på sidan 20. http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/38/25/...

  "Utredarens bedömning är att man bör koncentrera sig på publicering av de etablerade eller annars mer betydande publicisterna och lämna övrigas publicering i fred, t.ex. publicering som utförs av privatpersoner, ideella föreningar eller** företag som främst ***sysslar med annat än publicering*. Utredarens förslag innebär i huvudsak leveransplikt för det som publiceras med grundlagsskydd, dock inte frivilligt sådant, eller av yrkesmässiga publicister....."Grundlagsskyddet enligt yttrandefrihetsgrundlagen är vidare som regel redan förknippat med administrativa skyldigheter för publicisten, såsom att anmäla sig eller ansvarig utgivare till myndighet för registrering och att dokumentera det som publiceras."

  Ni arbetar ju huvudsakligen med paketering och tips på presentation av innehåll, medan ansvarig utgivare av t.ex. en tidskrift, en bok, en film etc. är den som betraktas som publicist/pliktleverantör här. Du kan jämföra er verksamhet med t.ex. Bonniers, Warner Music etc. så kanske det är lättare att förstå skillnaden. Om det vore i den tryckta världen så skulle jag kanske jämföra er med en art director.

  Vet inte om det klarnade något.

 • Hej och tack!

  Utdraget ur proposition, speciellt omnämnandet av undantag för frivilligt grundlagsskydd (=utgivningsbevis av databas, antar jag), gjorde det klarar för mig. Det står indirekt omnämnt i er information också, men kanske kan förtydligas.

  Mvh Thomas

 • Hej igen!

  Tack för mycket värdefulla synpunkter! Det stämmer, frivilligt utgivningsbevis räcker inte för e-plikt.

  Det tar vi till oss och försöker hitta en bra plats på vår sida där vi kan förtydliga detta.Det är viktig information eftersom det då också blir tydligt att lagen exkluderar all privat publicering.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.