Till senaste kommentaren

Omfattas författningssamlingar respektive webbsändningar av fullmäktigemöten av e-plikt?

 1. Kommunerna har lagkrav om publiceringar av föreskrifter i författningssamling på webbplatsen. Själva författningssamlingen, är ju ständigt under uppdatering och således inte leveranspliktig, men de enskilda föreskrifterna t ex reglementen, taxor etc är det. Publiceringen av föreskrifterna sker dock enbart i författningssamlingen. Ska vi tolka det som att förskrifterna av det skälet inte är leveranspliktiga?
 2. Fullmäktiges sammanträden filmas och publiceras enskilt på webbplatsen. Eftersom fullmäktiges ordföranden är ansvarig utgivare för sändningarna omfattas de inte av leveransplikten. Korrekt?

Kommentarer

 • Hej!

  1. Författningssamlingar, förarbeten och rättspraxis ska inte in till e-plikten eftersom det är exempel på sådant som ska finnas i det offentliga rättsinformationssystemet enligt rättsinformationsförordningen. Om det kan man läsa här http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar...

  2. Webbsändningar från kommunfullmäktiges möten är inte myndighetspublikationer och ska inte in till e-plikten. De kan ses som bilagor till protokoll från fullmäktige och är arkivhandlingar.

  MVH

  Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.