Är flippade klassrum (filmer) leveranspliktiga?

Flippade klassrum innebär till exempel att läraren spelar in en video, där hen förbereder en lektion för sina elever. Videon läggs upp på kommunens videoplattform och kan då ses av eleverna i klassen samt i vissa fall av elever på andra skolor inom samma kommun. Filmen kan bara ses av medarbetare i kommunen, elever eller andra med inloggning till kommunen och som använder kommunens nätverk. Filmen är alltså inte tillgänglig för allmänheten i stort. Frågan är om den är e-pliktig?

Kommentarer

  • Hej!

    Om filmen läggs upp på ett internt nätverk, som kräver en inloggning som bara elever och anställda i kommunen har tillgång till, omfattas den inte av e-plikten. Filen behöver därmed inte skickas till Kungliga biblioteket.

    Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.